En utländsk tandläkare som anställts på en klinik i Laholm prickas av Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). Detta efter felbehandling av en kvinnlig patient som ledde till stort lidande, svåra komplikationer och tandoperationer hos specialist.

Kvinnan i 30-årsåldern besökte kliniken för att laga tre hål. Den tandläkare hon anvisades borrade dock för alldeles för djupt och ned i pulpan, vilket ledde till att kvinnan efter besöket drabbades av svåra smärtor och infektion.

Vid återbesök avfärdade tandläkaren symtomen som tandköttsbesvär. När smärtan inte gav med sig på flera månader och svullnader uppstod ända ned på halsen sökte kvinnan till slut upp en mer kompetent tandläkare.

Där konstaterades att pulpor var sönderborrade och att två tänder dött som ett resultat av felbehandlingen. Dessa fick opereras bort på specialistmottagning. Den erfarne tandläkaren bedömde också att svullnaden ner på halsen kunde ha medfört allvarliga andningsproblem.

Ivo riktar skarp kritik mot den felbehandlande tandläkaren som man anser brustit i sina skyldigheter och i sin behandling av kvinnan. I synnerhet hur patienten avfärdades vid återbesöket anser man är klandervärt.

Även den klinik där den utländske läkaren anställts får kritik för att inte ha gett honom fullgod introduktion i olika rutiner. Det framgår inte varför Ivo anser att tandläkaren, om denne anses ha en fullgod tandläkarutbildning, inte skulle känna till rutinerna på en tandvårdsklinik utan särskild introduktion.

Den prickade tandläkaren anser att felbehandlingen inte beror på oskicklighet i yrket utan på att han talar dålig svenska. Han har nu påbörjat svenskaundervisning.

Slumpvis utvalda journaler för andra patienter som tandläkaren behandlat ska nu granskas för att säkerställa att inte ytterligare felbehandlingar gjorts.