penningtvatt-bostadsbyggande
Inrikes

Invandrare föreslås få rätt tvätta pengar genom köp av bostadsrätter

Publicerad 1/2/2019
Annons

Göteborgs stad har bjudit in fyra storbanker till samtal om att införa undantag för invandrare i ’utsatta områden’ när det gäller tillämpningen av penningtvättslagens krav på redovisning av större kontantbelopps ursprung. Pengar med okänt ursprung ska enligt förslaget kunna bli vita genom köp av bostadsrätter.

Bakgrunden till initiativet är att det byggs många bostadsrätter i Göteborg samtidigt som efterfrågan på senare tid sjunkit drastiskt. Staden vill nu motverka den trenden genom att göra bostadsrätterna åtkomliga för utomvästliga invandrargrupper i de så kallade utsatta områdena.

Ett bekymmer i sammanhanget är att det i dessa områden kan vara mycket stora penningbelopp i omlopp men i form av kontanter vars ursprung inte går att kontrollera. Politikerna i Göteborg vill därför att bankerna frångår sina krav för personer i dessa grupper så att de kan använda pengarna som kontantinsats vid köp av bostadsrätter.

– Ta ett utsatt område, till exempel Gårdsten eller Tynnered. Ofta finns det kapital för att klara av kontantinsatsen, men det finns kanske inte alltid på bankkonton. Den finns i släkter, i familjer. Där tror jag vi kan hjälpas åt att göra storbankerna mer varse vilka förutsättningarna är i de olika områdena, säger Martin Öbo som är kommunens fastighetsdirektör, i en kommentar till Sveriges Radio.

De svenska bankerna kräver idag att den som kommer med kontanter till ett bankkontor för insättning kan dokumentera med handlingar varifrån man fått pengarna. Enligt EU-regler ska detta krävas vid belopp som överstiger 10 000 euro. Syftet är att förhindra penningtvätt kopplad till organiserad brottslighet och terrorism.

Svenska banker har emellertid övertolkat EU-direktivet och kräver dokumentation redan för belopp i storleksordningen 10 000 kronor. Det finns därför spelrum för bankerna att lätta på kraven, så länge man håller sig inom ramen för EU-direktivet.

Enligt Martin Öbo handlar det om ”sonderande samtal” med bankerna med målsättningen att kunna hålla bostadsbyggandet i staden uppe när efterfrågan bland traditionella bostadsrättsköpande grupper avtar. Öbo bedyrar att förslaget inte innefattar undantag också när det gäller kontantinsatsens storlek eller amorteringskrav på tagna lån.

Kritiker ifrågasätter om det enligt diskrimineringslagen är tillåtet för bankerna att göra den här sortens undantag för vissa etniska grupper. Man menar också att de rättsvårdande myndigheterna kan ha synpunkter på att undantaget öppnar upp en marknad för olagliga former av penningtvätt, och det i områden där man redan har stora problem med organiserad brottslighet, svarta pengar i näringsverksamheter och finansiering av terrorism.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
859”Ryssland redo för krig med Nato”
Annons