Den irländska regeringen har satt stopp för visumfria resor för asylsökande från säkra europeiska länder under de kommande tolv månaderna. Undantag görs dock för ukrainska flyktingar.

Den irländska regeringen tillkännagav policyändringen, som kommer att kräva att asylsökande i säkra europeiska länder ansöker om visum innan de reser till landet, denna vecka och hävdade att de nya reglerna var tänkta att ”skydda integriteten hos immigrations- och internationella skyddssystem”.

Justitieminister Helen McEntee och utrikesminister Simon Coveney lade fram förslaget då landet har sett en tillströmning av personer som söker asyl och som redan har beviljats ​​flyktingstatus i andra länder.

760 anmälningar

Från den 1 januari 2021 till den 1 januari i år har man fått 760 anmälningar om att personer som ansökt om asyl redan beviljats ​​asyl på annat håll från Eurodac-databasen, som samlar in fingeravtryck från illegala migranter och asylsökande. Omkring 63 procent av anmälningarna gällde migranter som var undantagna från visum.

– Under de senaste månaderna har vi sett att visumundantaget enligt Europarådsavtalet utnyttjas, inklusive av några som reser in i landet och därefter gör anspråk på internationellt skydd, trots att de redan har beviljats ​​sådant skydd av en annan europeisk stat, sa justitieminister Helen McEntee.

LÄS ÄVEN: En död och två skadade i Irland när asylsökare löpte amok med kniv

Utrikesminister Simon Coveney upprepade samtidigt Irlands åtagande att hjälpa ukrainare att fly från den ryska invasionen.

– Beslutet som fattades idag kommer att hjälpa till att skydda ukrainare och de av andra nationaliteter som flyr konflikter, eftersom det kommer att minska förekomsten av missbruk av detta system.

Irland är fullt

Ökningen av asylsökande har redan inneburit att landet förra veckan meddelade att de har slut på boende för migranter, trots att de tidigare i år lovade att ta emot ett obegränsat antal flyktingar från Ukraina och minister McEntee lovade amnesti för illegala.

– Irland är fullt och vi kan inte hysa världen, sa Irländska frihetspartiets ordförande Hermann Kelly.

LÄS ÄVEN: Irländska polisen tillåter nu slöja i uniformen

– Regeringens ogenomtänkta plan har tagit slut och Irland har slut på bostäder.

– Med 10 000 irländare hemlösa har regeringen redan översvämmat staten med 40 000 människor som påstår sig vara flyktingar från Ukraina.