➤ IRLAND De stränga irländska abortlagarna kan snart vara ett minne blott. Landets regering har beslutat att nästa år hålla en folkomröstning om man ska behålla den begränsade aborträtten, vilken styrs av det åttnde tillägget till konstitutionen.

Enligt nuvarande lagar är abort förbjuden såvida inte alldeles särskilda omständigheter råder. Straffet för en olaglig abort är 14 års fängelse.

Enligt premiärminister Leo Varadkar är nuvarande lagar alltför restriktiva.

Folkomröstningen ska ske i maj eller juni nästa år. Senare samma sommar gör påve Franciskus ett besök på Irland.

Den irländska regeringen planerar även att genomföra folkomröstningar om att ta bort blasfemilagar och minska tiden för hur länge ett par måste vänta innan de tillåts skilja sig – från fyra till två år.