Ett nytt fall av insamling och överföring av pengar till den muslimska terrororganisationen IS har avslöjats i Göteborg. Myndigheterna uppger att de står handfallna inför det informella hawala-banksystem som används för finansiering av den muslimska terrorismen.

Det är en 24 årig man som avslöjats med att ha samlat in pengar bland de många IS-anhängare som finns i Göteborgs ”utanförskapsområden”, som också är internationellt kända som rekryteringsbas för hundratals IS-terrorister. Den överföring man upptäckt är i storleksordningen 9000 kronor och har gjorts till en välkänd terrorstämplad IS-finansiär.

Terrorexperten Magnus Ranstorp beskriver hawala-systemet som ”ett svart hål”. Mörkertalet är stort, ingen vet hur mycket pengar som överförs från IS-sympatiserande asylinvandrare i Göteborg och andra städer till terrorgruppen i Syrien och Irak.

Man vet dock att hawala-systemet används flitigt för den sortens terrorrelaterade transaktioner. Det används även för överföringar av pengar inom den organiserade internationella gängkriminaliteten.

Trots detta är hawala-banker tillåtna i Sverige. Ett enkelt tillstånd är allt som krävs. Några krav liknande de man ställer på vanliga banker förekommer inte. För att få tillståndet lovar hawala-banken att registrera alla transaktioner, något man sedan ofta ändå inte gör.

Den hawala-bank som används för den aktuella överföringen av terrorpengar till IS har ett sådant tillstånd. Den har säte i Dubai och filialer i 140 länder. Det finns i Sverige också bland invandrade muslimer ett flertal verksamma hawala-banker som saknar tillstånd och som opererar helt underjordiskt.

Att hawala-banksystemet har tillåtits i Sverige beror på att det också används av invandrare för att skicka pengar till fattiga släktingar i hemländerna där andra sätt att överföra pengar ibland saknas. Politiker och myndigheter har betraktat hawala som ett system för humanitär hjälp och blundat för hur det till stor del används för att finansiera terrorism och annan kriminalitet.

Efter larm från Polisen och Finansinspektionen finns nu förslag på att skärpa kraven på hawala-banker i Sverige, men något förbud är inte aktuellt. Man menar att ett sådant skulle drabba fattiga och utsatta människor i världen.