Fem personer som reste utomlands för att kriga på Islamiska statens sida har blivit fråntagna sina medborgarskap. De förbjuds även att någonsin återvända till Australien.

Enligt inrikesminister Peter Dutton har de fem individerna med dubbla medborgarskap vänt Australien ryggen då de anslöt sig till terrorgruppen.

– Jag vill inte ha tillbaka dessa människor, jag vill att de håller sig så långt borta från våra kuster som möjligt, sa Dutton i en radiointervju i slutet av förra veckan.

Dutton konstaterar även att Australien är ett säkrare land då de inte återvänder och att åtgärden är en viktig del i landets arbete mot våldsam extremism och terrorism.

Totalt har Australien nu fråntagit sex personer sitt australiensiska medborgarskap för att ha anslutit sig till terrorgrupper utomlands.

Lagen stipulerar att individer som ”agerar i motsats till deras lojalitet mot Australien” automatiskt kan fråntas medborgarskapet. Internationell lag förhindrar dock att lagen används på de som endast är australiensiska medborgare.

– Vår främsta prioritet är, och kommer alltid att vara, alla australiensares trygghet och säkerhet.