När den danska säkerhetspolisen på tisdagen presenterar vad och vilka som utgör de största terrorhoten mot landet väljer svensk media att återge en rejält urvattnad version där relevanta fakta utelämnas.

Redan i ingressen får de danska läsarna veta att det mest framträdande terrorhotet i Danmark kommer från militanta islamister – i Sverige skriver TT att ”militant extremism dominerar hotbilden”.

LÄS ÄVEN: Terrorhot: Polisen ökar säkerheten i Stockholm

Däremot skriver TT att högerextremister kan inspireras av och använda militanta islamisters estetik och angreppssätt samt att det är mindre sannolikt att militanta islamistiska grupper har kapacitet att genomföra ett större koordinerat terrorangrepp i väst.

Islamister

Trots att Islamiska staten och al-Qaida är försvagade har terrorgrupperna långt ifrån försvunnit och militanta islamister fortsätter att utgöra det mest betydande terrorhotet mot Danmark. Det är budskapet från Centrum för terroranalys under Polisens underrättelsetjänst (PET) i sin årliga bedömning av terrorhotet.

Enligt PET finns det personer med kapacitet, avsikt och möjlighet att planera attacker mot Danmark och danska intressen.

Terrorhotet ligger kvar på den näst högsta hotnivån i en femgradig skala och bedöms som allvarligt.

Antimyndighetsextremism

När Centrum för terroranalys presenterade sin hotbedömning i fjol dök begreppet antimyndighetsextremism upp för första gången. Enligt PET finns det personer som anser att det är nödvändigt att använda våld mot till exempel förtroendevalda och yrkesverksamma. Detta ska vara något man observerat i synnerhet under hanteringen av pandemin.

Samtidigt har ytterligare ett nytt koncept tagits med i bedömningen: hybridisering. Detta innebär att extremister har börjat ”blanda ihop” olika slags berättelser och världsbilder och därför inte längre nödvändigtvis kan delas upp i att tillhöra en specifik flygel eller ideologi.

Här menar man också att konspirationsteorier och desinformation på internet spelar stor roll.

LÄS ÄVEN: Högerextrem terror pekas ut som främsta terrorhotet mot Sverige

Vidare bedöms nivån på terrorhotet från vänsterextremister vara ”minimal” medan terrorhotet från högerextremister följer den allmänna hotnivån i väst och fortfarande bedöms vara ”allmän”.