Samhällsnytt har i flera artiklar rapporterat om den manifestation mot islam som förbereds i Malmö på initiativ av gatukonstnären Dan Park och medverkan av Rasmus Paludan, ledare för islamkritiska partiet Stram kurs som bland annat ska bränna Koranen. Torgmötet skulle initalt hållas utanför en moské i Rosengård men flyttades av säkerhetskäl till Fridhemstorget utanför de ”utsatta” området. Nu flyttas demonstrationen på nytt då polisen befarar stenkastning i stor skala.

Eldandet av Koranen som först ska doppas i grisblod har upprört många av de fundamentalistiska invandrade muslimer som bor i Malmö. Från flera håll har hot om grovt våld mot Park och Paludan och även deras familjer uttalats. Det är ett av skälen till att polisen nu ser sig nödsakade att på nytt flytta demonstrationen.

Stenar och bråte riskmoment

Enligt arrangören Dan Park har polisen identiferat ett pågående bygge på Fridhemstorget i anslutning till vilket det ligger mängder med stenar och annan bråte som våldsbejakande motståndare till manifestationen kan använda för att skada demonstranterna. Ny plats för evenemanget blir nu i stället Stortorget som anses säkrare.

Datum och klockslag är fortfarande den 28 augusti, klockan 13:00. Ursprungligen skulle demonstrationen ha startat klockan 12:00 men polisen flyttade fram starttiden en timme så att den sammanfaller med den muslimska högtidsbönen som inleds 13:09 i närheten.

Muslimska föreningar vill stoppa demontrationen

En lång rad av de många muslimska föreningar som bedriver verksamhet i Malmö har författat en protestskrivelse som man skickat till polisen i vilken man kallar manifesationen mot islam för ”rasistiskt hat” och ”hets mot folkgrupp” och uppmanar polisen att dra tillbaka tillståndet. Man säger sig omfamna den svenska grundlagens fri- och rättigheter men anser att undantag bör göras för att bränna Koranen.