Efter att den planerade muslimskritiska manifestationen i Rosengård nu på fredag först flyttats i två omgångar och sedan fått tillståndet återkallat, har arrangörerna Dan Park och Rasmus Paludan ansökt om demonstrationstillstånd på andra platser i Malmö och som alternativ även i Lund, Kristianstad, Helsingborg, Landskrona, Klipppan och Höör. Polisen meddelar dock att islamkritiska demonstrationer av säkerhetsskäl inte får anordnas någonstans i hela Skåne.

Manifestationen – där bland annat ett exemplar av Koranen skulle brännas – har ådragit sig en lång rad hot om våld, vandalisering och mordbränder från grupperingar i det muslimska civilsamhället. Efter att först ha beviljat tillstånd, men på annan plats än den ursprungligen planerade, och utlovat arrangörerna polisiärt livvaktsskydd, ändrade sig myndigheten på onsdagen och återkallade demonstrationstillståndet.

Polisen motiverade beslutet med att man inte har resurser att freda demonstranterna från muslimskt våld. Detta efter att ha gjort en riskbedömning i spåren av de många och allvarliga hot som riktats mot evenemanget.

Den svenske gatukonstnären och den danske partiledaren beslöt då att lämna in en ny ansökan där man presenterar en lång rad alternativa platser för demonstrationen – dels i Malmö, den stad där den var planerad att äga rum, men också i ett flertal andra städer i Skåne: Lund, Kristianstad, Helsingborg, Landskrona, Klipppan och Höör.

Polisen: Ingen plats i Skåne kan skyddas mot muslimskt våld

På torsdagen meddelar dock polisen att man förbjuder islamkritiska demonstrationer på samtliga platser. Motiveringen är densamma som tidigare – efter en riskbedömning har myndigheten kommit fram till att hotbilden från våldsbejakande muslimska grupperingar är så omfattande att man inte kan garantera demonstranternas säkerhet eller att tredje person och egendom inte utsätts för muslinmska hatattacker.

Det finns enligt polisen ingen plats i hela landskapet som kan betraktas som fredad från den muslimska hotbilden i sådan utsträckning att en islamkritisk manifestation kan äga rum. Beslutet är undertecknat av kommenderingschef Mattias Sigfridsson. Det kan läsas i sin helhet HÄR.

Park och Paludan har möjlighet att överklaga inskränkningen i deras grundlagsskyddade mötes- och demonstrationsfrihet till Förvaltningsrätten. Det är dock osannolikt att domstolen kan pröva beslutet så att manifestationen kan hållas på planerad dag och tid, även om så kallad skyndsam förhandling begärs.

Paludan: ”Islam har tagit makten över Skåne”

Samhällsnytt har talat med Rasmus Paludan som säger sig vara förskräckt över hur långt islamiseringen i Sverige har gått om hotbilden är så omfattande att det inte går att demonstrera mot islam någonstans i hela Skåne.

– Svensk polis har fullständigt kapitulerat för islam. En så fredlig plats som Höör är uppenbarligen inte heller en som svensk polis kan säkra. Islam har övertagit makten i hela Skåne.