Det första fallet avgjordes 2012 i italienska högsta domstolen. Två fall följde 2017 och i år är det domstolen i staden Monza som gett en man rätt i sin yrkan på att en tumör skulle erkännas som en arbetsskada efter användning av både trådlösa DECT-telefoner och mobiltelefoner.

Samtliga fall gäller personer som dagligen använt mobiltelefon i flera timmar och sedan utvecklat tumörer. I det senaste fallet använde mannen som arbetade på en flygplats de två olika typerna av telefoner i snitt fyra timmar per dag under mer än tio års tid.

Redan 2014 vände sig mannen till domstol och begärde att tumören skulle klassas som arbetsskada, vilket avgjordes i Italiens högsta domstol i januari 2019. Domstolen menar att tumören på hörselnerven orsakats av mannens intensiva användning av trådlös telefon och mobiltelefon i arbetet. Tumören satt på vänster sida – samma sida som mannen alltid hade telefonerna.

Backas upp av forskning
Enligt Strålskyddsstiftelsen visar forskningen att det finns ett klart samband mellan mobiltelefonanvändning och risken för att utveckla hjärntumörer. I djurstudier fick djuren som exponerats för mobilstrålning i ökad utsträckning samma sorts tumörer som de som observerats bland människor som använt mobiltelefoner.

Ytterligare bevis finns för att mobiltelefonanvändande leder till signifikant ökad oxidativ stress och signifikant ökad förekomst av DNA-skador, som båda är bakomliggande mekanismer till bland annat cancer.