I en ny undersökning uppger var sjätte invandrarman att kvinnor som klär sig utmanande får skylla sig själva ifall de råkar ut för ett sexuellt övergrepp.

17 procent är ”helt eniga” eller ”övervägande eniga” i kvinnans skuld. Motsvarande andel bland invandrarkvinnor ligger på 14 procent. Hos danska och västerländska män och kvinnor är det bara fem procent som håller med på påståendet.

Resultaten överraskar jämställdhetsminister Eva Kjer Hansen som säger att såna uppfattningar självklart inte är acceptabelt.

Homosexualitet
En annan fråga där grupperna skiljer sig åt är homosexualitet. Här svarar 22 procent av män med icke-västlig bakgrund att homosexualitet inte bör vara accepterat i samhället. Hos danska och västerländska män anser istället 91 procent att det ska vara accepterat.

Enligt Christian Albrekt Larsen, professor på Instittut for Statskundskab på Ålborg universitet, överraskar inte siffrorna – både på grund av kulturella skillnader men även för att danskarna är väldigt liberala avseende homosexualitet jämfört med många andra länder. Han menar att det är danskarna som är extrema då de icke-västliga invandrarna faktiskt delar stora delar av världens syn på homosexualitet.

Värderingar
I samband med den nya undersökningen har Eva Kjer Hansen bjudit in till ett dialogmöte för att samtala om hur man kan nå ut till gruppen minoritetsmän och skapa större förståelse för vad det är för grundläggande värderingar som gäller i det danska samhället.