➤ Skolan och integrationen utgör enligt Björklund Sveriges största utmaningar inför framtiden.

Under Liberalernas landsdagar i Västerås i helgen tog partiledare Jan Björklund bland annat upp integrationsproblematiken.

– Jag tänker inte skönmåla. Vi måste säga hur det faktiskt är, sa Björklund.

Samtidigt menar han att Liberalerna är det enda partiet i riksdagen som törs tala klartext om integrationsproblemen och samtidigt ta tydligt avstånd från Sverigedemokraterna.

Ifall integrationen inte fungerar riskerar svenskarnas stöd för ”en human flyktingpolitik” i längden att svikta, uppgav L-ledaren vidare och hänvisade till de parallella samhällen som idag finns i så kallade utsatta områden med bilbränder, stenkastning mot polis och växande klyftor.

– På sina håll är läget akut.

Det hette också att L inte ska ge sig förrän alla flickor och pojkar lever i jämställdhet utan förtryck.

– Toleransen har sina gränser. Vi har varit för flata. Jag tycker att vi ska vara självkritiska. Jag är självkritisk. Vi har inte gjort tillräckligt för att motverka den utveckling som sker.

#metoo-kampanjen nämndes också och här uppgav Björklund att det nu får vara nog och lovar att göra vad han kan för att få till stånd en attitydförändring hos män.