DEBATT • Den som påpekar den judiska dominansen inom media, finans, vetenskap, kultur och så vidare, utsätter sig för risken att anklagas för att sprida högerextrema antisemitiska konspirationsteorier. Men den lilla judiska folkspillrans enorma bidrag till vårt moderna samhälle är något vi i stället borde erkänna, bejaka och vara tacksamma för.

Termen “White supremacy” associerar många förmodligen med vissa högerextrema grupper i framför allt USA, men ideologin har även fått internationell spridning. Den utgår från att “den vita rasen” är överlägsen alla andra raser och ska därför hållas ren och inte uppblandas med “underlägsna raser”. Ideologin var ett centralt fundament inom nazismen vilket under andra världskriget ledde till förföljelse, fängslande och avrättning av vissa, enligt nazisterna lägre stående raser som exempelvis judar, romer och slaver.

Att just judarna råkade värst ut berodde till stor del på att Hitler blandade ihop den så kallade “dolkstötslegenden” med en påstådd judisk konspiration mot Tyskland och det tyska folket. Efter första världskriget uppkom en myt om att den nytillträdda socialdemokratiska tyska regeringen i den lika nybildade tyska republiken kapitulerat för tidigt och bildligt talat huggit militären i ryggen med dolk.

Troligen gjorde nazisterna dessa kopplingar därför att det 1918 ingick ett betydande antal judar i den nya regeringen och att det under senare delen av 1920-talet uppstod marxistiska strömningar – med den judiskt dominerade Frankfurtskolan i spetsen – som ville underminera och störta det borgerliga samhället och införa kommunism.

Antisemitism verkar ha existerat i över 2000 år, mycket tack vare att judar i förskingringen hållit ihop som grupp och i många fall vägrat, eller vägrats, att assimileras in i majoritetssamhället. Saken blev inte bättre av att katolska kyrkan under senare delen av medeltiden förbjöd ränta på belånade pengar, något som ett litet fåtal av de europeiska judarna kunde utnyttja då de undslapp förbudet. Då judarna inte tilläts äga land eller att utöva en mängd yrken blev därför utlåningsverksamhet en pragmatisk försörjning. Ett levebröd som sågs som syndfullt hos de kristna och även inom islam.

Läskunnighet och matematikkunskaper var något som premierades bland judar då dessa färdigheter ledde bort från fattigdom och misär, något som oupphörligen drabbade säkert över nittio procent av den europeiska befolkningen långt in på 1800-talet. Den historiska skillnaden mellan de katolska och judiska skriftlärda var att rabbiner fick skaffa hur många barn som helst (vilket de ofta gjorde) medan de kristna prästerna var tvungna att leva i celibat. Detta parat med judiska bankirers ekonomiska framgång såg till att föra en lärdomstradition vidare inom den judiska diasporan.

Då ekonomiskt välbeställda familjer tenderar att få flest överlevande barn och då intelligens är till minst femtio procent ärftlig är det därför inte otroligt att judarna efter drygt 40 generationers planmässigt selektiv fortplantning – medvetet eller omedvetet – givit dem ett intellektuellt försprång till resten av jordens befolkning. Detta kopplat med antisemitiska pogromer under korstågens tid samt förföljelser och utsortering under peståren i Europa, vilket eventuellt gett en flaskhalseffekt där bara de allra smartaste överlevde och förde sina gener vidare.

Det har visat sig att Ashkenazi-judar har en genomsnittlig intelligens som vida överstiger andra folkgrupper och då även sina etniska gelikar som sefarder och mizrahi. Enligt IQ-tester är det generella försprånget nästan en hel standardavvikelse (15 IQ-poäng), vilket kanske inte låter som så värst mycket men ger ett stort utslag i det allra översta toppskiktet vilket kan vara huvudförklaringen till judarnas enorma överrepresentation inom intellektuella yrken.

Enligt en bok av Lipset & Raab (Jews and the New American Scene) utgör judarna i USA 50 procent av de top 200 intellectuals i landet, 40 procent av Nobelpristagarna inom vetenskap och ekonomi, 30 procent av professorerna vid toppuniversiteten, 40 procent av delägarna i de stora advokatfirmorna, 60 procent av Hollywood-eliten och 37 procent av alla vinnarna av The national medal of science. Detta hos en grupp som utgör endast två procent av populationen.

Inom massmediaindustrin är dominansen av judar ännu mer påtaglig. För några år sedan såg ägar- och grundarstrukturerna ut så här: Google, grundat av Segey Brin och Larry Page. Facebook grundat av Mark Zuckerberg. Comcast (NBC, Universal, MSNBC etc) grudat av Ralph Roberts, VD hans son Brian Roberts, Viacom (världens 4:e största mediekoncern) grundat av Sumner Rebstone (Rothstein). Warner Media grundat av Steve Ross (Rechnitz). Walt Disney, VD Michael Eisner (f.d), Robert Iger. CNN grundat av Ted Turner och Reese Schonfeld, VD Jeff Zucker. CBS, ägare Viacom, VD Les Moonves. Fox Corporation grundat av Rupert Murdoch. Bara två av alla dessa är gentiles (icke-judar): Ted Turner och Rupert Murdoch.

Vad gäller Amerikas största och mest inflytelserika tidningar så är exempelvis New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Time Magazine, Newsweek och US News and World Report alla till största delen ägda och styrda av judar. Inom dataindustrin så är värdens näst största mjukvaruföretag Oracle grundat och ägt av Larry Ellison (världens rikaste jude). Bank- och finansvärlden domineras även den av judar. Det föga kända investeringsbolaget BlackRock som grundades och styrs av Larry Fink påstås förvalta nästa 10 triljoner(!) dollar och har kallats “bolaget som äger världen”. Världens mäktigaste investeringsbank Goldman Sachs grundades av Marcus Goldman och hans svärson Samuel Sachs och styrdes länge av Sidney Weinberg. På 2000-talet tog Lloyd Blankfein över rodret och idag heter VD:n David Solomon.

The Big Six studios i Hollywood som grundlade Amerikas dominans inom filmindustrin startades till stor del av judar. Warner Brothers (Jack Warner) MGM (Marcus Loew, Samuel Goldwyn och Louis B Mayer). Columbia Pictures (Jack och Harry Cohn). Paramount Pictures (Adolph Zukor). 20th Century Fox (Darryl F Zanuck, Joseph M Schenck och William Fox). RKO (David Sarnoff). Undantaget som bekräftar regeln är Darryl Zanuck som var av schweiziskt ursprung.

När finanskrisen drabbade världen 2008 mycket tack vare subprimelånen som utvecklades av ovanstående Larry Fink, gick först investmentbanken Bear Stearns med VD:n Alan Schwartz i konkurs i mars. Sedan följde i september konkursen av den judiska banken Lehman Brothers och därefter var Federal Reserve tvungna att rädda (bail out) försäkringsbolaget AIG (f.d VD Hank Greenberg) till den nätta summan av 182 miljarder dollar, för att bolaget var “To big to fail”. 2009 hade Federal Reserve (USA:s nationalbank) en judisk VD vid namn Ben Bernanke. Vidare var White House chief of staff Rahm Emanuel. National economic council:s direktör var vid den tiden Lawrence Summers och The International Monetary Fund och Europeiska centralbankens presidenter var vid tillfället Dominique Strauss-Kahn samt Jean Claude Trichet, alla judar. Därmed inte sagt att judiska affärsmän och direktörer var orsaken till krisen men som synes var många inblandade.

När andra etniska grupper excellerar och är framgångsrika inom olika discipliner brukar den gängse inställningen vara att det beror på talang och kanske då även på vissa genetiska fördelar. Inom exempelvis friidrottens olika grenar har löpare från Östafrika (Kenya, Etiopien etc.) visat sig vara överlägsna på medel- och långdistans medan sprinters med västafrikanskt ursprung dominerat på kortdistanserna. Faktum är att utav de drygt hundra löpare som sprungit hundra meter på under 10 sekunder finns bara en vit man, fransmannen Christophe Lemaitre. Skillnaden beror till stor del på en genetisk variation av mängden snabba respektive långsamma muskelfibrer, reglerad av genen ACTN3. En något förenklad förklaring är att i den västafrikanska djungeln premierade evolutionen snabbhet, medan på östafrikanska höglandsslätterna var uthållighet en stor fördel.

Sedan Olympiska spelen i Los Angeles 1984, då Carl Lewis vann fyra guld har 80 löpare deltagit i finalen på 100 meter. Alla utom en, kinesen Su Bingtian (6:a 2020) har haft västafrikanskt påbrå oavsett vilken nation de tävlat för. Sannolikheten för att detta skulle vara en slump med tanke på att bara cirka 8 procent av jordens befolkning härstammar från just den regionen (Västafrika) är i runda slängar en tusendels promille. Om man däremot påpekar ovanstående beskrivna judiska dominans inom exempelvis media- och finansvärlden sägs detta ofta bara vara just en slump, eller ännu värre, en antisemitisk konspirationsteori påhittad av högerextrema nynazister.

Att förneka denna dominans och hävda att det bara är ett judefientligt påhitt späder troligen bara på fördomarna och de konspiratoriska hypoteserna. De judar som avvisar dessa fakta gör därför sig själva troligen en björntjänst. Varför istället inte säga som det sannolikt ligger till? Att i ett meritokratiskt kunskapssamhälle är det generellt sett en stor fördel att ha en hög intelligens, både med tanke på utbildningsmöjligheter och karriärsval. När klockkurvan för IQ-poäng längst ut till höger på skalan visar att det kanske går fem judiska genier på en från majoritetsbefolkningen kommer detta statistiska faktum att återspeglas i olika yrkesval där extremt hög kognitiv förmåga efterlyses.

Alla vill vi väl ha rätt man på rätt plats. Ingen efterlyser väl mediokra lärare, läkare, advokater, författare, regissörer eller finansmän – undantaget bedragare som Bernie Madoff, svensken Joachim Posener och nu senast Sam Bankman-Fried. Meritokratin har visat sig vara överlägsen alla tidigare styrelseskick som teokrati, aristokrati eller oligarki vad gäller de flesta samhällsförbättrande innovationer som har givit västvärlden dess exceptionella ekonomiska välstånd. Det enda område där meritokratin mer eller mindre satts ur spel verkar vara inom politikerskrået, där tillsättningen av olika ministerposter ofta inte har med sakkunskap att göra utan mer med partifärg och ideologi, numera även hudfärg, kön och sexuell läggning.

Den judiska folkspillrans enorma bidrag till vårt moderna kunskaps- och kultursamhälle är något som vi alla ska vara tacksamma för. Utan dessa judiska genier hade kanske vetenskapen, konsten, musiken och även den moderna humorn sett annorlunda ut och sannolikt varit mer torftig och andefattig. Måhända är judarna enligt Bibelns amsagor helt enkelt det av Gud “utvalda folket”. Åtminstone för oss ateister som “tror” på evolutionen ser det – enligt ovanstående resonemang – faktiskt ut så.