”Tillsammans som en nation. Tillsammans som en familj” – så sammanfattar Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson i ett inspelat tal till nationen publicerat på Facebook den hållning som alla i Sverige behöver inta i vad SD-ledaren beskriver som ”en av de värsta kriserna i modern tid”.

Åkesson menade att det finns en hel del kritik att rikta mot hur riskerna med coronaviruset kommunicerats, mot senfärdighet i åtgärder för att hindra smittan att få fäste i vårt land och mot den bristfälliga nationella beredskap som uppenbarat sig när krisen slagit till. Men tiden för ansvarsutkrävande kommer sen – nu är det sammanhållning som behövs, var Åkessons budskap.

https://www.facebook.com/sverigedemokraterna/videos/208033827184556/?v=208033827184556

 

I talet underströk Sverigedemokraternas partiledare att högsta prioritet måste vara att skydda och rädda liv. Men samtidigt genomgår Sverige i spåren av coronapandemin också en ekonomisk kris av enorm omfattning. Här behövs betydligt mer kraftfulla åtgärder än vad som hittills vidtagits och aviserats, konstaterade Åkesson, för att rädda företagen och jobben.

”Vi må vara ett litet land, men vi är en stor nation” slog Åkesson fast som något som ger tillförsikt om att Sverige och svenskarna, även om det kommer att krävas uppoffringar, kommer att ta sig igenom den här krisen.