I Tidöregeringens kriminalpolitiska ”paradigmskifte” för att komma till rätta med den invandringsrelaterade gängkriminaliteten ingår så kallade visitations- eller säkerhetszoner som en central del. Gängen jublar nu när först DO och nu också JK försöker sätta käppar i hjulen för regeringens politik.

Justitiekansler Mari Heidenborg har varit i upprepade blåsväder, bland annat gällande beslut om jättebelopp i skadestånd till grovt gängkriminella. Nu vill hon även förenkla för de kriminella gängen att fortsätta sin systemhotande verksamhet. Detta genom att försöka stoppa Tidöregeringens skärpta kriminalpolitik.

DO: Risk för etnisk och religiös diskriminering

Först ut att på detta sätt agera ”myndighetsaktivistiskt” var Diskrimineringsombudsmannen (DO), även det en myndighet som fått upprepad och skarp kritik för beslut som många menar varit vänsterpolitiskt färgade.

Nyligen avstyrkte DO som remissinstans regeringens planer på att införa så kallade visitations- eller säkerhetszoner i invandrardominerade områden som polisen klassat som ”no go-zoner” där man tappat kontrollen över brottsligheten och gängen tagit över.

I sitt remissvar skriver man bland annat att det skulle ”medföra klara och oacceptabla risker för diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet eller religion eller annan trosuppfattning” om polisen fick kroppsvisitera gängbrottslingar och genomsöka deras transportmedel.

Brottslingarnas kulturellt och religiöst muslimska bakgrund menar DO ger skäl att freda dem från polisingripanden eftersom det annars kan uppfattas som ”etnisk profilering”.

LÄS MER: Damir får nära en miljon i skadestånd efter kidnappningsvåldtäkter – fängelsestraffet var FÖR HÅRT

JK: Kan strida mot grundlagen och Europakonventionen

I hopp om att återta kontrollen har polisen efterfrågat fler verktyg, och ett av dem är att kunna stoppa och avvisitera personer och fordon i jakt på bland annat vapen och knark. På initiativ av Sverigedemokraterna har Tidöregeringen aviserat att man vill gå polisen till mötes.

Men nu motarbetas man alltså aktivt av flera myndigheter. Utöver DO har nu även JK Mari Heidenborg meddelat att hon avstyrker lagförslaget. Hon gör det med hänvisning att det kan strida mot grundlagen och Europakonventionen att visitera gängkriminella migranter. Heidenborg skriver:

”Förslaget innebär att den enskilda polismannen får vida befogenheter att avgöra om förutsättningarna för ett ingripande är uppfyllda. Klart är att regleringen lämnar ett mycket stort utrymme för subjektiva bedömningar, som i efterhand kommer att vara svåra att ifrågasätta. Även med beaktande av föreslagna avgränsningar och kontrollmöjligheter är det därför högst tveksamt om förslaget är förenligt med det skydd mot godtyckliga ingripanden som uppställs i regeringsformen och Europakonventionen. Jag avstyrker därför förslaget.”

Gängen jublar

JK är en tyngre remissinstans än DO och vill det sig illa kan lagförslaget komma att behöva stoppas. Det är något som de gängkriminella ute i ”orten” nu jublar åt. Om så sker kommer man att som hittills ostört att kunna transportera vapen och knark utan att polisen får ingripa.

Heidenborg har i egenskap av Justitiekansler tidigare även sagt nej till skärpta straff för gängkriminella.

LÄS ÄVEN: JK Mari Heidenborg: Nej till hårdare straff för gängkriminella