Allt fler minderåriga grips för så grova brott att de behöver låsas in på arrester och häkten. Nu kräver Justitieombudsmannen att cellerna barnanpassas för att de gripna unga brottslingarna inte ska må dåligt när de sitter inlåsta.

På barnsjukhus brukar miljöerna anpassas med leksaker, gosedjur och sagomotiv på väggarna. Nu vill Justitieombudmannen (JO) att något barnkammarliknande görs med cellerna i landets polisarrester och eventuellt också häkten och fånganstalter för att de yngsta brottslingarna ska trivas bättre.

I mars genomförde JO en oanmäld så kallad Opcat-inspektion på polisarresten i Solna norr om Stockholm. Där passerar regelbundet minderåriga gängkriminella från de ”utsatta” invandrarförorterna på Järvafältet med omnejd.

Vuxenceller kan verka skrämmande för unga brottslingar

De unga brottslingarna, som i JO:s skrivelse benämns som ”barn”, och ombud för dessa har beklagat sig över att cellerna är ogästvänliga och kan uppfattas som skrämmande av de yngsta förövarna.

Nu två månader senare konstaterar JO att Solnapolisen inte gjort tillräckligt för att inreda cellerna på ett mysigare och mer barnvänligt sätt. Myndigheten beskriver det som ”bekymmersamt”.

Man tycker också att polisen vältrar över ansvaret på Kriminalvården att tillhandahålla barnvänliga celler, vilket – man med referens till de överbeläggningar av brottslingar man där redan brottas med – är kritisk till. Polismyndigheten måste också dra sitt strå till stacken genom att barnanpassa sina celler, slår JO fast.

Polisen får kritik i JO-beslut

I ett beslutsdokument riktar nu Justitieombudsmannen kritik mot Polismyndigheten för dessa underlåtenhetsförsyndelser och manar till bot och bättring. Det rapporterar bland annat Dagens Juridik.

Fler polisstationer kan framgent komma att bli föremål för flygande JO-besiktningar med påföljande kritik om att inte ha tillräckligt barnvänliga celler.