De senaste tio åren har nästan 200 000 personer deltagit i etableringsprogrammet för nyanlända. Det syftar till att leda till jobb men över hälften är fortfarande inskrivna på Arbetsförmedlingen visar en ny rapport.

Programmet startades i slutet av 2010 när Arbetsförmedlingen för ansvaret för invandrares etablering. Tidigare låg det på enskilda kommuner. Syftet med satsningen var att de snabbare ska komma i sysselsättning. Men det gick inte så bra som tänkt.

Arbetsförmedlingen har nu släppt en rapport där myndigheten kartlagt hur det har gått.

Sedan etableringsuppdraget infördes i december 2010 har närmare 200 000 personer deltagit. Över hälften av dem var inskrivna på Arbetsförmedlingen i augusti 2021.

De konstaterar att många av dem som deltagit i programmet har en svag förankring på arbetsmarknaden, särskilt kvinnor.

Etableringsreformen initierades av före detta integrationsministern Erik Ullenhag (L) som ”den största integrationspolitiska reformen i Sverige på 25 år”. I december 2010 skrev han på Expressen:

Jag vill att Sverige ska fortsätta att vara ett öppet och tolerant samhälle. Då behöver vi ett system som hjälper, inte stjälper, den nyanländes möjligheter att lyckas den första tiden i Sverige. Ett sådant system inför regeringen nu.

Ullenhag kom i vissa kretsar att kallas Sveriges ”Bagdad-Bob”, som är en referens till Iraks tidigare försvarsminister som förnekade amerikansk närvaro i TV medan amerikanska pansarvagnar rullade i bakgrunden. På grund av vad många uppfattade som rena påhitt eller lögner från Ullenhag kallades han informellt ”Sveriges Bagdad Bob”.

Arbetsförmedlingen beskriver att utbildningsnivån ”generellt betydligt lägre än för andra grupper av arbetssökande. Många saknar inte bara gymnasieutbildning utan även grundskolekompetens”.

Syrien är vanligaste födelselandet för deltagarna:

Det enskilt vanligaste födelselandet bland personer som gått in i etablerings-uppdraget är Syrien. Landet har varit det helt dominerande födelselandet bland etableringsdeltagare sedan 2013 och totalt 51 procent av alla som deltagit är födda i  Syrien. 

Därefter följer Eritrea, Afghanistan, Somalia, Irak och Iran.