Den världsberömde och för vissa kontroversielle psykologen, författaren och samhällsdebattören Jordan Peterson meddelar att han säger upp sig från sin tjänst som professor vid University of Toronto. I en artikel i kanadensiska National Post berättar han att anledningen till beslutet är att han inte med gott samvete kan medverka till att vänsterideologiska diskurser om mångfald, inkludering och kvotering ges företräde framför verkliga meriter när studenterna ska premieras i sina akademiska studier och karriärer.

I artikeln kallar han den identitetspolitik som numera är överordnad andra hänsyn i den akademiska världen för ”en motbjudande och skrämmande ideologi” som han menar ”raserar utbildningsväsende och näringsliv”. I artikeln utvecklar Peterson två argument till varför han nu väljer att lämna sin professorstjänst på universitetet.

För det första har mina kvalificerade och suveränt utbildade heterosexuella vita manliga doktorander (och jag har haft många andra förresten) en försumbar chans att erbjudas universitetsforskartjänster, trots fantastiska vetenskapliga underlag. Detta beror delvis på mångfalds-, inkluderings- och kvoteringstvånget. Det har införts universellt i den akademiska världen, trots att universitetens anställningskommittéer redan gjort allt rimligt under alla år av min karriär, och lite till, för att säkerställa att inga kvalificerade ”minoritetskandidater” någonsin förbises. Mina elever är också delvis oacceptabla just för att de är mina elever. Jag är akademisk persona non grata, på grund av mina oacceptabla filosofiska ståndpunkter. Dessa faktum gjorde mitt jobb moraliskt ohållbart. Hur kan jag med gott samvete utbilda forskare när jag vet att deras utsikter att få jobb är minimala?

För det andra: Detta är en av många frågor om skrämmande ideologi som för närvarande raserar universiteten och, nedströms, den allmänna kulturen. Inte minst för att det helt enkelt inte finns tillräckligt med kvalificerade BIPOC-människor i pipelinen för att nå mångfaldsmålen tillräckligt snabbt (BIPOC: svarta, ursprungs och färgade, för er som inte vet det). Detta har varit allmänt känt bland alla akademiker med ett uns av ärlighet som suttit i en anställningskommitté de senaste tre decennierna. Det betyder att vi är på väg att producera en generation forskare som är helt okvalificerad för jobbet. De objektiva kvalifikationstesternas död har komprometterat universiteten så illa att det inte kan understrykas nog. Och det som händer på universiteten färgar så småningom allt, som vi har upptäckt.”

Peterson skriver att det är med sorg i hjärtat han tagit beslutet att långt innan han tänkt sig bli professor emeritus. ”Jag älskar mitt jobb och mina studenter och hade föreställt mig att undervisa och forska vid U of T på heltid tills de var tvungna att släpa ut mitt skelett från mitt kontor.” 

Vidare skriver Peterson att han nu i stället ska ägna sig åt att undervisa online. På det sätter kan han nå ut till betydligt fler människor och slipper de störande element på institutionen som han är så kritisk till.