➤ Fredrik Kärrholm, polis, kriminolog, författare och SvD-skribent bosatt i Uppsala, besökte på söndagen julbönen i Yttergrans kyrka. Upplevelsen blev dock inte den andliga fridfulla stund han förväntat sig. Prästen hade beslutat förvandla bönestunden till ett forum för att i kyrkobesökarna pränta in sina politiska åsikter om ökad invandring.

Fredrik förmedlar sin, och sannolikt också andra kyrkobesökares, besvikelse på Twitter. I stället för julbön fick de församlade lyssna på ett politiskt brandtal med kritik mot finansminister Magdalena Anderssons självrannsakande utspel några dagar tidigare om att Sveriges invandrings- och integrationspolitik under en längre tid varit för vidlyftig och inte fungerat.

”Oerhört trist. Kyrkan måste avpolitiseras”, konstaterar Fredrik upprört efter att ha fått julaftons förmiddag, som han upplever, förstörd. Det positiva med kyrkobesöket var dock att få ta in den arkitektoniska skönhetsupplevelsen av själva kyrkobyggnaden.

”Enastående vacker kyrka dock, från 1100-talet”, skriver Fredrik.