I tidigare artiklar kunde Samhällsnytt avslöja att Nacka kommun körde över bostadsrättsföreningen Ljuskärrsberget när den köpte tre bostadsrätter åt en månggift migrant från Syrien. Det som blivit ett alltmer typiskt agerande från kommuner mot bostadsrättsföreningar verkar dock bryta mot grundlagen.

-Vi försökte påtala att enligt vår förenings stadgar kan juridiska personer inte köpa bostadsrätter hos oss. Men då använde de en punkt i bostadsrättslagen som säger att kommuner kan köpa bostadsrätter, – sa föreningens ordförande Stefan Hallonkvist i en telefonintervju till Samhällsnytt.

Ett undantag som tillkom i slutet av 1970-talet stipulerar att bostadsrättsföreningar inte får neka kommuner och landsting som medlemmar i föreningen.

LÄS MER: Bekräftat – Nacka kommun köpte tre bostadsrätter för månggift nyanländ från Syrien

Kommer bostadsrättsföreningar att förvandlas till tillfälliga boendelösningar för socialt utsatta personer med hjälp av undantaget i lagen och skattemedel? Frågan är ytterst viktig för många i Sverige.

Samtidigt höjs det röster om att kommunens agerande kan strida mot grundlagen.

Samhällsnytt tog kontakt med Finn Madsen, en advokat verksam inom civilrätt i Malmö, som tidigare i år skrev en debattartikel i Dagens Juridik om rätten till köp av bostadsrätten för kommuner och landsting.

-Det finns en föreningsfrihet och det betyder då att folk får bilda föreningar och tillsammans bestämma sin boendemiljö. Det är någonting som är tryggat av våra grundlagar – dels Regeringsformen, dels Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Menar du att det väger tyngre än undantaget i bostadsrättslagen som kommuner använder?

-Ja, både regeringsformen och europeiska konventioner är lagstiftningar med högre valör. En vanlig lag kan inte strida mot dem. Då ska man förändra innehållet i grundlagarna – om man som kommun ska få köpa bostadsrätter. Då får man ta ställning till det. Det har man inte gjort hittills.

Är det så att kommuner bryter mot grundlagen när de tvingar sig in i föreningar på det här sättet?

-Ja, det är min åsikt.

LÄS MER: Nacka kommun hänvisade utsatt äldre man till liv som uteliggare

Har grundlagarna direkt verkan i det här fallet eller det är något som ska prövas i domstolar?

-Ja, i det läget, när någon förening motsätter sig att en kommun köper lägenheter i föreningen, då utgår jag ifrån att det är en domstol som ska pröva detta. Och då kommer den här frågeställningen upp.

Har frågan någonsin prövats i domstolar innan?

-Nej, inte beträffande bostadsrättsföreningar. Men när det gäller föreningsfriheten och att en förening kan bestämma vem som får bli  medlem i föreningen, den frågan har varit uppe i Europadomstolen. Så där finns ett avgörande på det. Och Europadomstolens praxis gäller Sverige också.

Vad är ditt råd till bostadsrättsföreningar som har råkat ut för detta?

-Det finns ju olika intresseorganisationer för bostadsrätter och de bör ta kontakt med dem och diskutera frågeställningen.