I en färsk så kallad rättslig kommentar slår Migrationsverket fast att Afghanistans huvudstad Kabul är att anse tillräckligt säker för internflyktingar så att det i de flesta fall inte finns grund för afghaner att söka asyl i Sverige.

En allmän regel säger att Migrationsverket i första hand ska undersöka om en asylsökandes säkerhet och skydd kan tryggas i något säkert området i det egna landet. Om det är möjligt ska asyl inte beviljas.

Migrationsverket gör nu en allmän sådan bedömning beträffande Afghanistans huvudstad Kabul. Staden bedöms vara tillräckligt säker för att generellt meddela avslag till asylsökande från Afghanistan.

Migrationsverket underkänner därmed delvis UNHCR:s riktlinjer från augusti där FN-organet säger att Kabul inte bör anses tillräckligt säkert för internflyktingar. I stället stödjer man sig på en som man uppfattar det mer balanserad rapport som den europeiska asylmyndigheten EASO gjorde i juni.

EASO slår i sin rapport fast att en civilperson inte löper någon verklig risk att skadas till liv och lem bara genom att vistas i Kabul. För att Migrationsverket ska bevilja en person från Afghanistan asyl ska det därför fortsättningsvis krävas andra personliga skäl. Det räcker inte att anföra det allmänna säkerhetsläget i hemlandet.

Migrationsverket följer med beslutet efter sin systermyndighet i Finland som tillfälligt stoppade alla av- och utvisningar till Kabul när UNHCR:s riktlinjer kom i augusti men som nu hävt stoppet efter att ha granskat situationen närmare.

Nyligen beviljades cirka 9000 afghanska unga män, som tidigare fått avslag på sina asylansökningar, uppehållstillstånd i Sverige genom en särskild amnestilag. Detta efter att en längre tid ha demonstrerat i Stockholm och hävdat att återvända hem vore liktydigt med att bli skickad i döden. Migrationsverkets analys och rättsliga dokument indikerar att de afghanska demonstranternas påståenden saknar grund.