I en dom på måndagen går kammarrätten på förvaltningsrättens linje och underkänner polisens beslut om att neka koranbränningar i Stockholm.

Det var i februari som en förening och en privatperson ansökte om tillstånd för att anordna allmänna sammankomster i anslutning till Turkiets respektive Iraks ambassader i Stockholm där man skulle bränna koraner. Polismyndigheten vägrade tillstånden efter att man gjort bedömningen att den allmänna säkerheten inte kunde garanteras.

LÄS ÄVEN: Säpo FÖRBJUDER koranbränning utanför Turkiets ambassad

Både föreningen och privatpersonen överklagade beslutet till förvaltningsrätten som fann att beslutet saknade lagstöd. Polismyndigheten överklagade då till kammarrätten som nu alltså meddelat sin dom.

– Kammarrätten anser att de ordnings- och säkerhetsproblem som Polismyndigheten hänvisar till inte har en tillräckligt tydlig koppling till de planerade sammankomsterna eller deras omedelbara omgivning för att vägra tillstånd, säger kammarrättspresidenten Stefan Holgersson, som är ordförande i målet.

Därmed ska Polismyndighetens beslut upphävas.

LÄS ÄVEN: Kristen irakier nekas bränna koranen i Stockholm – ”Islamisk lag står över svensk lag”

Kammarrättens dom kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.