44-årige serbiske medborgaren Petar (tidigare Marko och Slavenko) döms av Helsingborgs tingsrätt (B 547-18) till fem år och sex månaders fängelse för grovt narkotikabrott, efter att ha ertappats med att smuggla in 86 kilo cannabis till Sverige. Det stora narkotikapartiet påträffades i ett förråd i anslutning till en lägenhet i Helsingborg tillhörande kumpanen Djura.

Petar och Djura flydde efter tillslaget till Kroatien men kunde där senare gripas och utlämnas till Sverige. Djura har tidigare i ett separat åtal dömts för sin delaktighet i knarkhärvan. Nu döms även Petar till fängelse för insmugglingen av narkotikan.

Den stora mängden cannabis hittades av en tillfällighet av polisen som uppsökt Djura i dennes lägenhet för att utreda annan misstänkt brottslig verksamhet. Man kände då en stark lukt av cannabis i bostaden och beslöt att söka igenom lägenheten.

Enligt polisutredningen har cannabishanteringen bara utgjort en del av en mer omfattande kriminell verksamhet. Äklagaren ansåg dock att bevisen inte räckte för att väcka åtal för mer än de 86 kg cannabis som beslagtogs.

En tredje person har med fingeravtryck kunnat knytas till knarkhanteringen. Av domen mot Petar framgår dock inte vem den personen är eller huruvida denne åtalats för sin inblandning i den brottsliga verksamheten.

Petar, som tidigare kallat sig Marko och dessförinnan hette Slavenko, är tidigare dömd för narkotikabrott, den gången i Österrike, men släpptes ut i samhället trots att han inte var färdigvårdad och rehabiliterad.

Petar har inget svenskt personnummer, endast ett så kallat samordningsnummer utfärdat av Rikspolisstyrelsen, och har enligt Skatteverket aldrig varit folkbokförd i Sverige. Migrationsverket uppger att Petar uppgett att han är medborgare i Serbien och inte har något öppet ärende men att han tidigare har sökt såväl asyl som uppehållstillstånd på annan grund i Sverige men fått avslag.

Petars vistelsestatus i Sverige är, om dessa uppgifter stämmer, illegal. I den aktuella domen som Samhällsnytt tagit del av finns dock ingen uppgift om att Petar skall utvisas ur landet efter avtjänat straff.