Minst 20 000 illegala välfärdsmigranter utan asylskäl har i år tagit sig till Kanarieöarna som tillhör Spanien. Det är en tiodubbling jämfört med året innan efter att människosmugglarna ändrat sina rutter.

Situationen för de boende på öarna har blivit alltmer otrygg och krisartad och skarp kritik riktas mot EU för att inte stoppa den olagliga trafiken. Man menar att Bryssel betraktar och använder öarna som en buffert mot den europeiska kontinenten och ett informellt förvar för migranter som saknar giltiga skäl att få asyl i ett EU-land.

Antalet afrikanska migranter ackumuleras på öarna eftersom man inte enkelt kan ta sig vidare till det europeiska fastlandet och upp till länder som Tyskland och Sverige dit de flesta vill. Kanarieöarna tillhör Spanien men ligger geografiskt långt ifrån det spanska fastlandsterritoriet och betydligt närmare Västsahara och Marocko.

Endast den som har ett pass och råd att köpa en flygbiljett kan lämna ön. I insikt om att man saknar asylskäl är planen ofta i stället att gå under jorden i något EU-land och jobba svart. I flera länder, däribland Sverige, kan man trots olaglig vistelsestatus få tillgång till offentligfinansierade tjänster som vård, skola och i vissa fall även ekonomiska bidrag.

Orsaken till att Kanarieöarna nu utsätts för en eskalerande våg av illegala migranter är att människosmugglarna lagt om sin rutter i spåren av att gränsbevakningen i Medelhavet skärpts utanför andra och tidigare populära landsättningsplatser.

På grund av coronakrisen är turistnäringen som är Kanarieöarna stora inkomstkälla redan hårt ansträngd. Att öarna nu blivit tillhåll för flera tiotusentals illegala afrikanska migranter ökar inte deras attraktionskraft som turistmål.

SVT har talat med svenska Annelie Weije som bott på Gran Canaria i fyrtio år. Hon är starkt kritisk till det som händer och säger sig aldrig ha sett något liknande tidigare.

– Det går inte att Gran Canaria ska ta hand om alla som kommer. Vi lever på turism och det är många som inte tycker att det är så trevligt när det kommer in så mycket flyktingar.