Distriktet som tidigare fattades har man nu korrigerat. Samtidigt kan många tidigare ogiltigförklarade röster godkännas av länsstyrelsen och ändra resultatet.

På måndagskvällen framkom det att ett valdistrikt inrapporterat fel resultat vilket gjorde att Centern förlorade ett mandat till Sverigedemokraterna.

Idag uppdagades att valdistriktet Pomona i Ängelholm med 1 048 röstberättigade saknades på Valmyndighetens sajt i det preliminära resultatet. Nu har man dock korrigerat problemet och distriktets röster påverkade inte den preliminära mandatfördelningen.

”Märkliga problem Valmyndigheten har med systemet. Trots att det på första sidan anges att alla valdistrikt är inrapporterade från valnatten så verkar det finnas distrikt som inte är inrapporterade”, skrev Svante Linusson, professor i matematik och expert hos Valmyndigheten, på sin Facebooksida.

Rekordmånga ogiltiga röster

Antalet underkända röster är rekordmånga i år: 24 479. Dessa ska kontrolleras igen varv många väntas godkännas på fredag, vilket kan ändra det preliminära resultatet.

2014 ogiltigförklarades 15 485 röster. Av dessa bedömdes bara 1 938 vara ogiltiga efter rösträkningen hos länsstyrelserna.

I den preliminära rösträkningen fäller man hellre än friar. Juristerna hos länsstyrelsen är sedan mer noggranna.

Till detta tillkommer sedan utlandsröster och försenade förtidsröster.