Enligt en kartläggning som Brottsförebyggande rådet gjort har i stort sett alla bibliotek och simhallar i landet upplevt någon form av bråk och stök under det senaste året. Detta ledar bland annat till att verksamheterna begränsas på olika sätt.

Bibliotek som används som fritidsgårdar och simhallar med sexuella trakasserier och övergrepp. De forna oaserna av lugn och trygghet har på några år förvandlats till oigenkännlighet. På många platser är situationen så illa att man sätter in väktare eller helt enkelt stänger ned verksamheten.

I Brås kartläggning, som presenteras för regeringen på tisdagen, framgår att nästan samtliga landets bibliotek och simhallar utsatts under de senaste tolv månaderna. Variationen är samtidigt stor där vissa utsetts mer än andra. I snitt rör det sig om nio incidenter per år.

Hot och trakasserier

På biblioteken vittnar samtliga om någon form av brott eller ordningsstörningar under det senaste året. På ungefär en tredjedel har hot och trakasserier förekommit och stölder på tre av fyra. Berusade besökare och narkotikaförsäljning är inte ovanligt. Hemlösa kommer för att sova och använda toaletterna som badrum.

LÄS ÄVEN: Ny rapport: våld, hot och knarkhandel på biblioteken fortsätter öka

När det gäller simhallarna uppger lite mindre än hälften att man haft besökare eller personal som utsatts för våld av i huvudsak pojkar och män.

Otrygg arbetsplats

Framför allt skapar situationen en otrygg arbetsplats för de anställda. Ofta måste man ofta också ta fram rutiner för hur stökiga personer ska hanteras. Detta kan bland annat innebära att verksamheten begränsas på olika sätt.

Även besökare påverkas och i bland begränsar man sina besök på grund av oro och risken för stök. Ytterligare en faktor är ekonomin då ett minskat antal besökare innebär uteblivna intäkter men också ökade kostnader för stölder, säkerhetsåtgärder och sanering.

LÄS ÄVEN: Efter hot och våld – bibliotek sätter in väktare och minskar öppettiderna