➤ YTTRANDEFRIHET Att författaren Katerina Janouch publicerade en ”PK-parlör”, i vilken diverse samtida uttryck förklaras med glimten i ögat, ansåg Facebook var att gå över gränsen och man beslutade att stänga av hennes Facebookkonto under ett dygn.

Ett slags yttrandefrihetskrig pågår just nu på både Googleägda Youtube och Facebook, där videor och texter som på något sätt kan anses vara ”kontroversiella” – inte sällan ur en politisk korrekt synvinkel – tas bort och kontoinnehavarna bakom straffas på olika sätt.

I Youtubes fall kan det även röra sig om förlorade intäkter då man tar bort möjligheten till att spela upp reklam i samband med klippen.

Som skäl till avstängningen under 24 timmar anger Facebook följande: ”Det verkar som att något du har publicerat inte följer våra communityregler. Vi tar bort inlägg som pekar ut individer på grund av rastillhörighet, etnisk grupp, religion, sexuell läggning, kön eller handikapp.”

Man inkluderar även en varning: ”Tänk på att personer som upprepade gånger gör inlägg som inte är tillåtna på Facebook kan få sina konton permanent avstängda.”

”Då vet man att censuren är i full gång. Hej valrörelse 2018, hejdå yttrandefrihet”, skriver Janouch på Twitter.

PK-parlören kan läsas på Janouchs hemsida.