I Demoskops aprilmätning fortsätter Kristdemokraternas uppgång. Förutom tillbakagången för SD och M står det relativt still i övrigt.

V 9,6 (+0,3)
MP 4,5 (+0,4)
S 25,4 (-0,4)
C 8,2 (+0,7)
L 3,9 (+0,9)
SD 18 (-1,4)
M 16,6 (-1,8)
KD 11,7 (+1,1)

1 616 personer intervjuades under perioden 26 mars – 3 april.