➤ SD-riksdagsledamoten Kent Ekeroth frias av hovrätten från misstanke om ringa misshandel. Det innebär att man underkänner Stockholms tingsrätt som ville fälla Ekeroth för brott.

I sak är det i bedömningen av huruvida nödvärn förelegat som hovrätten avviker från tingsrätten. Åklagaren har enligt den högre instansen inte kunnat motbevisa att Ekeroth befann sig i en nödvärnssituation.

Upprinnelsen till målet är en incident i kön utanför en nattklubb i centrala Stockholm den 24 november förra året där Ekeroth hamnade i dispyt med vänsteraktivisten och sångaren Elias Sahlin och dennes entourage. Det hela utmynnade i ett lättare handgemäng.

Ekeroth har erkänt att han utdelat en örfil mot Sahlin men först efter att själv ha utsatts för ett dödshot och ett slag. Detta har dock Sahlin förnekat och hans vänner i krogkön har vittnat till Sahlins fördel och mot Ekeroth.

I Hovrätten har Ekeroth och hans försvar kunnat visa att en krogvakt, som i tingsrätten vittnat till Ekeroths nackdel och påstått att han sett hela händelseförloppet, i själva verket varit placerad så att han inte kunnat ha sikt över vad som skedde.