21-årige Khaled Monzer Osman från Libanon åtalas för våldsamt upplopp och försök till grov misshandel efter att i början av april ha deltagit i islamextrema korankravaller i Landskrona och i samband med dessa bland stenat poliser som kommenderats ut för att återställa ordningen. Han åtalas även för grovt vapenbrott och narkotikabrott.

Det var den 3 april i får som islamextremister med stöd av gängkriminella invandrare tog till gatorna i Landskrona för att med våld protestera mot de i svenska grundlag stadfästa medborgerliga fri- och rättigheterna. Detta efter att den dansksvenske advokaten, partiledaren och yttrandefrihetsaktivisten Rasmus Paludan aviserat ett torgmöte i staden under vilket bland annat ett exemplar av koranen skulle brännas.

En uppretad mobb av migranter forcerade polisen avspärrningar efter att man kraftigt underskattat hur stor uppslutning protesterna mot svensk lag skulle få och vilka uttryck de skulle ta sig. Ett flertal hade beväpnat sig med stenbumlingar med vilka man iscensatte stening av de utkommenderade kravallpoliserna.

En av de islamextrema stenkastarna, 21-årige Khaled Monzer Osman, ställs nu inför rätta vid Lunds tingsrätt, åtalad för våldsamt upplopp. Khaled åtalas även för försök till grov misshandel mot en enskild polisman som han särskilt fokuserat på att försöka stena till döds. Polismannen har begärt ett skadestånd på 10 000 kronor.

En av de stenbumlingar som Khaled kastade. Bild: Polisen.

Åklagaren yrkar enligt åtalet på att en av de stenbumlingar som användes under upploppen och beslagtogs av polisen inte ska återlämnas till Khaled utan anses förverkad.

Bevisläget anses gott då Khaleds islamextrema aktiviteter fångades på film. Han har även i chat-konversationer med kumpaner skrutit om vilka träffar han fick in med sina stenar. Han nekar emellertid till brott. Det är oklart om han nekar till gärningarna i sak eller bara till att dessa ska anses brottsliga.

Grovt vapenbrott och narkotikabrott

Khaled åtalas dessutom för grovt vapenbrott. Åtalspunkten härrör från ett annat tillfälle, en månad efter korankravallerna i Landskrona då polisen vid husrannsakan i Khaleds bostad påträffade en skarpladdad pistol. Khaled nekar även till det brottet trots att vapnet fanns i hans jackficka.

Den pistol som påträffades hemma hos Khaled. Bild: Polisen.

Mellan dessa två händelser ertappades Khaled även med narkotika och åtalet innefattar därför även en åtalspunkt och narkotikabrott. Han är sedan tidigare dömd för narkotikabrott.

Khaled kan med de regler som gäller idag inte utvisas tillbaka till Libanon varifrån hans familjer kommer. Detta eftersom han har tilldelats svenskt medborgarskap.

Åtalet kan laddas ned och läsas i sin helhet HÄR.