Alla översatta klassiska religiösa skrifter, inklusive Bibeln och Koranen, ska ”omvärderas” på nytt för att säkerställa att de inte innehåller något som motsäger socialism och det styrande kommunistiska partiet. Stycken som anses innehålla fel kommer antingen att revideras eller översättas på nytt.

I Kina driver staten så kallade omskolningsläger för religiösa extremister, något Samhällsnytt rapporterade om i fjol. I praktiken har detta inneburit att främst den muslimska uiguriska minoriteten placerats i dessa.

Även om varken Bibeln eller Koranen nämnts specifikt i sammanhang med översynen, har kommunistpartiet efterlyst en ”omfattande omvärdering av de existerande religiösa klassikerna med fokus på innehåll som inte överensstämmer med samtidens framsteg”.

Ordern gavs i november under ett möte kommunistpartiets kommitté för etniska och religiösa frågor där en grupp på 16 experter, troende och representanter för olika religioner deltog.

Krav på rätt tolkning

Vid mötet närvarade även Wang Yang, ordförande för Kinesiska folkets politiska konsultgrupp, som underströk att religiösa auktoriteter måste följa president Xi Jinpings instruktioner och tolka de olika ideologierna i enlighet med ”socialismens grundläggande värderingar” och ”samtidens krav”.

Yang uppmanade även till byggandet av ”ett religiöst system med kinesiska kännetecken”. Deltagarna gick med på direktiven och lade till att uppdraget ”är historiens val”.

Man var överens om att den så kallade omvärderingen av verken skulle förhindra ”extrema tankar” och ”kättaridéer” från att förstöra landet.