USA är världens främsta krigshetsare. Det säger Wang Wenbin, talesman för Kinas utrikesdepartement, vid en pressträff. Uttalandet kommer samtidigt som den kinesiske toppolitikern Wang Yi besöker Vladimir Putin i Moskva.

I måndags berättade EU:s utrikesrepresentant Josep Borrell öppet om hur han två dagar tidigare tagit den kinesiske toppolitikern Wang Yi i örat i samband med den gångna helgens säkerhetskonferens i München.

Den tidigare kinesiske utrikesministern står i egenskap av ordförande för landets centrala utrikeskommission, och en höjdare inom Kinas politbyrå, högre i rang än den nuvarande utrikesministern.

– Jag uttryckte vår starka oro över om Kina förser Ryssland med vapen. Jag bad honom att inte göra det, och uttryckte inte bara vår oro, utan det faktum att det för oss skulle vara en röd linje i vårt förhållande, sade Borrell.

– Han berättade för mig att de inte kommer göra det, att de inte planerar att göra det, men vi kommer vara på vår vakt, fortsatte EU-toppen.

Sverige: Kommer få konsekvenser

Att Kina skulle ta en mer aktiv roll i kriget i Ukraina, och börja förse Ryssland med vapen på samma sätt som västmakterna gör med Ukraina, är något som oroar västvärldens ledare. Sveriges utrikesminister Tobias Billström (M) instämmer i den bedömningen.

– Om Kina tar ett sådant beslut så kommer det självklart få konsekvenser, har det svenska statsrådet sagt.

LÄS ÄVEN: USA rår inte på Kinas överlägsna flotta

– Vi står sida vid sida med USA när det gäller det beskedet.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har samtidigt varnat för ett tredje världskrig, om Kina militärt sluter upp bakom Ryssland.

Flög till Moskva

Efter den publika avhyvlingen inför Västvärldens ledare i Europa flög Wang Yi till Moskva för att träffa president Vladimir Putin. Där bedyrade han de båda ländernas ”mogna relation” till varandra, ”lika stabil som berget Taishan”. Taishan betraktas som det främsta av Kinas fem heliga berg.

En central punkt för ländernas nära relation är att de inte lägger sig i varandras förehavanden. Ryssland angriper inte Kina för dess förhållande till Taiwan, agerande i Tibet eller den brutala jakten på islamister i Xinjiangprovinsen. Kina gör motsvarande avseende kriget i Ukraina.

Wang Yi och Vladimir Putin igår. Foto: Kreml

Samtidigt betonade Wang Wenbin, talesman för Kinas utrikesdepartement, vid en pressträff igår att Kina vill se en ”fredlig lösning på krisen, genom dialog och förhandlingar”.

– Ju mer komplicerad situationen är, desto viktigare är det att inte ge upp fredsansträngningarna, refererade han Wang Yi.

USA förvärrar konflikten

Wang Wenbin passade sedan på att anklaga USA för att ha ett osunt förhållande till vapen, både i det egna landet där ”vapenvåld blivit en återkommande mardröm”, till den internationella arenan med ”massiv vapenexport”.

– Genom att låta vapen strömma in i Ukraina gör USA och andra västländer Ukrainakrisen svårare att lösa. Dessutom smugglas många av de vapen och den ammunition som är avsedda för Ukraina vidare av internationella kriminella grupper och hamnar i händerna på kriminella i Europa och på andra platser, sade han och gav exempel på oroshärdar som göds av amerikanska vapen.

– Men det gissel vapnen utgör är bara toppen på isberget av vad USA exporterar. USA bidrar inte med demokrati eller mänskliga rättigheter till andra länder, utan berövar människor deras levebröd och skapar instabilitet, fortsatte han.

– Istället för att skapa mer problem behöver USA tänka på vad de faktiskt kan göra som är till gagn för världssamfundet.

USA främste krigshetsaren

Den kinesiske talesmannen fortsatte därefter sin svidande kritik mot USA, som han anklagade för att ha en ”destruktiv roll” gällande fred och stabilitet. Han hävdade att så länge amerikansk ”hegemoni och krigslust råder, kommer resten av världen inte få fred”.

– USA är den främste krigshetsaren i världen. USA har avhållit sig från krig under endast 16 år av sin mer än 240 år långa historia. USA har stått för omkring 80 procent av alla väpnade konflikter sedan andra världskriget, sade Wang Wenbin.

– USA är också den främste kränkaren av andra länders självständighet och lägger sig i deras angelägenheter. Enligt rapporter har USA sedan andra världskriget försökt störta mer än 50 regeringar i andra länder, grovt lagt sig i allmänna val i 30 länder och försökt lönnmörda 50 utländska ledare.

– USA är också den främsta källan för antagonism och blockkonfrontation. Det USA-ledda Nato är ansvarigt för krig i Afghanistan, Irak och Syrien som dödat fler än 900 000 och drivit 37 miljoner på flykt. De har gjort den euroasiatiska kontinenten till en mindre stabil plats.

LÄS OCKSÅ: Putin: ”Det går inte att vinna ett krig mot Ryssland på slagfältet”