who

Professor Dominic Dwyer.
Faksimil Twitter

Utrikes

Kina vägrade lämna ut data om första covidsjuka till utredarna från WHO

Publicerad 2/14/2021
Annons

Kina vägrade att dela med sig av patientdata om landets tidigast registrerade COVID-19-fall till WHO:s team, vilket riskerar minska möjligheterna att förstå hur utbrottet började.

WHO:s team hade begärt patientdata om de 174 tidigast identifierade fall av COVID-19 från utbrottet i Wuhan, i december 2019. Istället fick de endast en sammanfattning, uppger Dominic Dwyer, professor i mikrobiologi och medlem forskarteamet.

Datan som teamet efterfrågade är vanligen anonymiserad information som innehåller uppgifter som vilka frågor som ställts till de individuella patienterna, deras svar och hur svaren analyserades.

– Det handlar om rutinuppgifter när man undersöker ett smittoutbrott, säger Dwyer till Reuters.

LÄS MER: Kina nekar WHO inresa – vill inte att coronavirusets ursprung granskas

Tillbringade halva tiden i karantän

Teamet bestod 14 medlemmar, bland annat virologer, epidemiologer, veterinärer och specialister på livsmedelssäkerhet. De tillbringade fyra veckor i Wuhan, de första två satt de dock i karantän. Därefter besökte teamet olika platser kopplade till det första utbrottet i Kina, inklusive Huanan Seafood Market, där de första fallen av viruset rapporterades.

Undersökningen begränsades av de kinesiska myndigheterna så tillvida att teamet endast fick tillgång till förutbestämda platser. På grund av rådande hälsorestriktioner tilläts de heller inte ta kontakt med allmänheten i området.

– Det är därför vi fortsatte att begära uppgifterna. Varför vi inte fick dem kan jag inte kommentera. Oavsett om det är politiskt eller på grund av tidsbrist eller om det är svårt… om det finns andra skäl till varför uppgifterna inte är tillgängliga vet jag inte. Man kan bara spekulera, säger han.

Konflikter uppstod under arbetet

– Det fanns vissa tydliga meningsskiljaktigheter och det uppkom några verkligt upphetsade diskussioner, men på det stora hela försökte alla göra rätt sak och WHO fick mer data än de någonsin har haft tidigare, och det i sig är ett viktigt framsteg, konstaterar han.

Enligt Dwyer finns väldigt lite som talar för att viruset inte skulle ha uppstått i Kina. Kinesiska forskare som ingick i undersökningen bestrider dock Dwyers uppgifter och menar att det är möjligt att viruset anlänt till landet i paket med fryst mat, skriver NY Post.

WHO:s undersökning visar att över 90 personer i centrala Kina hade lagts in på sjukhus med coronaliknande symtom redan två månader innan den 8:e december, 2019, vilket är det datum som Kina officiellt uppger att den första patienten anträffades, skriver Wall Street Journal.

Den politiska debatten och inblandningen i undersökningen förvånar Dwyer, säger han. Att diskutera vetenskap är något alla involverade är vana vid, meningsskiljaktigheter är en del av processen där alla söker sanningen. När politik blandas in tvingas de inblandade väga sina ord och ibland tala runt ämnet.

Ingen definitiv information om virusets ursprung

I en intervju med 9News uppger Dwyer att det är troligare att viruset har förts över från djur till människa än att det har utvecklats i ett laboratorium. Han nämner fladdermöss som en trolig källa men att viruset sedan förts vidare via andra djur, exempelvis katter, för att slutligen angripa människor.

– Jag tror att förutsättningarna på marknaden i Wuhan, med mycket folk, dålig ventilation och dränering, verkligen var vad som accelererade händelseförloppet. Viruset hade troligen cirkulerat i några veckor innan dess, säger han.

Dwyer påpekar också att samtidigt som viruset spreds explosionsartat vid marknaden fanns det även många smittade som aldrig besökt platsen, vilket han menar är ett starkt bevis för att viruset redan tidigare cirkulerade bland befolkningen.

Dwyers upplevelse av de kinesiska myndigheternas inblandning delas inte av Peter Daszak, som ledde arbetsgruppen som fokuserade på djur och miljö. I ett tweet skriver Daszak att de hela tiden fick tillgång till viktig ny data vilket lett till ökad kunskap.

– Förändrade vi bilden dramatiskt jämfört med vad vi hade tidigare? Jag tror inte det. Förbättrade vi vår förståelse och lade till detaljer? Absolut, säger Dwyer.

Almgren
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
630Studie: Covidvaccin kopplas till ökad dödlighet
Annons