Samnytt har fortlöpande rapporterat om turerna kring Islamiska kulturföreningens bygglov för ett moskékomplex i Karlstad. Projektet har kritiserats av boende som även har överklagat bygglovet – men nu står det klart att det blir en moské. Mark- och miljööverdomstolen prövar inte ärendet.

Islamiska kulturföreningen som står bakom mosképlanerna har tidigare uppmärksammats för att ha bjudit in salafistiska imamer utbildade i Saudiarabien att predika i deras nuvarande lokaler. Salafismen är en bokstavstrogen inriktning av sunni-islam där man strävar efter att gå tillbaka till sina förfäders tolkning av islam som tillämpades på 600-talet och anses vara den riktiga och sanna.

LÄS ÄVEN: Länsstyrelsen avvisar klagomål mot jättemoské i Karlstad: ”Måste vara direkt berörd”

Det var i november som stadsbyggnadsnämnden i Karlstad beslutade om bygglov för en moské i stadsdelen Rud. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen med hänvisning till att parkeringsmöjligheterna i området ansågs inte vara tillräckliga. Länsstyrelsen beslutade därför att upphäva bygglovet men teknik- och fastighetsförvaltningen i kommunen blixthanterade en förlängning av ett parkeringsavtal som skulle möjliggöra moskébygget.

Länsstyrelsen gav sedan grönt ljus till moskébygget men ärendet överklagades till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. I juni meddelade domstolen att man går på Länsstyrelsens linje.

Ärendet överklagades därefter till högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen i Svea hovrätt, som nu meddelar att man inte ger prövningstillstånd. Därmed vinner bygglovet laga kraft, vilket Värmlands Folkblad var först med att rapportera om.

Moskéledaren tackar Allah

På Facebook välkomnas beslutet av Rauf Ahmadi som är ordförande i Islamiska kulturföreningen. Både Ahmadi och flera av hans följare tackar Allah för moskén.

LÄS ÄVEN: Moskéledare nonchalerar hundratals klagande: ”Vi har religionsfrihet”