Inför Last Night of the Proms i september överväger BBC att slopa klassikerna ”Rule Britannia” och ”Land of Hope and Glory” på grund av att de ofta ackompanjeras av flaggviftande. De påstås även ha en upplevd koppling till kolonialism och slaveri.

Att kanalen funderar på att göra en så drastisk förändring i programmet ska ha med den marxistiska rörelsen Black Lives Matter och deras upplopp att göra.

En mindre patriotisk tillställning stöds dessutom av den finska dirigenten Dalia Stasevska som medverkar i årets upplaga och vill se en ”modern uppdatering”.

The Proms är en brittisk tradition sedan 1895 och har sänts direkt på tv sedan 1927. Tillställningen drar ofta miljontals tittare och lyssnare.