Greta Thunberg skrev på torsdagsmorgonen, svensk tid, ett inlägg på Facebook på engelska där hon menar att hon funderar på att sluta använda plattformen på grund av att ”hatyttringar” tillåts och ”faktakontroll” saknas. För att vara kvar kräver hon att Facebook stoppar de som skriver kritiskt om henne.

Som exempel på hatyttringar tar Greta upp det hon kallar ”konspirationsteorier” riktade mot henne själv och andra likasinnade. Hon skriver i sitt inlägg att Facebook hade kunnat stoppa detta om de velat.

LÄS ÄVEN: Klimathotskritiker censureras på Facebook

Att inte på det sättet begränsa yttrande- och åsiktsfriheten beskriver Thunberg som ”brist på ansvarstagande” och något som hon finner väldigt oroande. Hon hoppas dock att tillräckligt många ska göra gemensam sak med henne och kräva att Facebook inför sådana inskränkningar.

Faksimil: Facebook

Tidigare censur från Facebook

Den sociala mediejätten gör dock redan det Greta efterfrågar. Man har tidigare censurerat politiska sidor som är kritiskt inställda till klimatrörelsen, men även andra sidor med konservativt politiskt innehåll som utmanar den dominerande vänsterliberala agendan, något Samhällsnytt skrivit om flertalet gånger.

Sedan en tid tillbaka har Facebook bedrivit vad som beskrivs som en utrensning av alternativa röster och nyhetsförmedlare med konservativ profil. Man har också gjort ansträngningar för att få bort vad man påstår är desinformation och ”fake news” – bland annat genom att lansera en ny flik för ”pålitliga nyheter”.

Att Facebook på det sättet ska avgöra vad som är information respektive desinformation och vilka aktörer som är goda och onda har mött skarp kritik. Men Greta Thunberg vill i stället att Facebook går ännu längre i sina ansträngningar att begränsa utrymmet på plattformen för alternativa röster.

LÄS ÄVEN: Facebook övervakar oliktänkande utanför internet