Exemplen på att Miljöpartiet klimat- och miljöpolitiskt säger en sak men själva gör en helt annan har varit många de senaste åren. Nu avslöjas en ny hyckleriskandal – klimatminister Isabella Lövin har under innevarande mandatperiod flugit för en och en halv miljon kronor samtidigt som hon anklagat vanliga semestersvenskar för att vara klimatbovar som ska straffas med höjd flygskatt.

I många fall har Lövin också för sina flygresor världen över valt det dyraste business class-alternativet. En tripp till Tonga kostade drygt 84 000 kronor och ett antal flygresor till New York har i snitt gått på strax under 30 000 kronor styck.

Konfronterad med uppgifterna frånsäger sig Lövin ansvaret för det exklusiva resandet. ”Det är andra som bokat flygresorna” förklarar hon.

Ingen tjänsteman kan dock svara på varför man i Lövins fall brutit mot regeringskansliets riktlinjer som säger att ministrarnas flygresor ska ske med det billigare ekonomiklass-alternativet och huruvida dessa avsteg skett på uppmaning av Lövin eller beslutats av någon annan.

Lövin försvarar samtidigt de dyra flygalternativen med att ”det är viktigt att känna sig fräsch” när man anländer till ett möte.

På en fråga om varför hon anser sig behöva flyga mer exklusivt än till och med statsministern, har hon ingen annan kommentar än att ”det viktiga är att jag gör ett bra jobb”. Miljöpartiets låga opinionssiffror och Lövins personliga bottennoteringar i förtroendemätningar indikerar samtidigt att många svenskar har en annan uppfattning än Lövin själv om hur väl hon fullgör sitt uppdrag.

Ibland har Lövin flugit till samma möte som andra svenska ministrar men då till en kostnad som varit fyrdubbelt högre än deras.

Miljöpartiet har redan drivit igenom en flygskatt för vanligt folk i Sverige och går nu till val på att höja flygskatten ytterligare. Isabella Lövin drabbas dock inte av sådana pålagor eftersom det är skattebetalarna som bekostar hennes flygresor.

Flera tidigare miljöskandaler
Nyligen kunde Samhällsnytt avslöja att MP-riksdagsledamoten och ordföranden för riksdagen trafikutskott Karin Svensson Smiths familjebil är en 25 år gammal avgasrykande miljöbov samtidigt som hon i en debattartikel föreslagit att vanliga svenskar som tar bilen för att storhandla ska straffbeskattas. De uppmanas i stället sköta sitt handlande med lådcykel.

Tidigare avslöjades att Miljöpartiets förra språkrör Åsa Romson målat sin båt med en förbjuden och extremt miljöfarlig och giftig bottenfärg och dessutom släppt ut orenat avloppsvatten från båten direkt i havet.

För ett antal år sedan fick också ett annat tidigare MP-språkrör, Maria Wetterstrand, kritik för sitt frekventa flygpendlande fram och tillbaka till Finland där henne man var stationerad samt ett vidlyftigt charterresande med flyg.