Det är styret i Lunds kommun som föreslår att bidragstagare ska förtjäna sitt skattefinansierade ekonomiska bistånd genom att aktiveras i arbete hos lantbrukare. Detta samtidigt för att täcka upp behovet av arbetskraft som har förstärkts  ytterligare av den pågående coronaepidemin.

Enligt en ny prognos har kostnaden för försörjningsstöd ökat kraftigt i den skånska kommunen och beräknas i år landa på hela 35 miljoner kronor över budget.

LÄS ÄVEN: Arbetslösheten stiger snabbt – kan vara på väg mot 13 %

I den rådande coronakrisen är det många företag som tvingas varsla för att anpassa sig till det nya läget. En bransch som däremot ser ett behov av mer arbetskraft är lantbruket.

Behovet är stort hos bland annat odlare som är vana att anlita exempelvis jordgubbsplockare som kommer som säsongsarbetskraft från utlandet. Enligt Lantbrukarnas riksförbund (LRF) uppgår dessa tjänster till omkring 8 000 bärplockare och andra skördearbetare.

Kommunen har inlett kontakter

Lunds kommun har föreslagit att socialbidragstagare ska ersätta den på grund av coroanepidemin uteblivna arbetskraften utifrån under kommande säsong. Göran Wallén (M) är ordförande i socialnämnden och han berättar att man för samtal med LRF om ett tänkbart upplägg.

– Förvaltningen har tagit kontakt med LRF, men vi har långt ifrån kommit fram till hur vi ska göra rent praktiskt, säger Wallén till Sydsvenskan.

LÄS ÄVEN: Lunds kommunstyrelse kräver ett minskat mottagande: ”Vi finner oss inte längre i det här”

authorimage