I ett beredningsförslag till kulturnämnden i Göteborg föreslår tjänstemän att ändra ett gatunamn i ett av Sveriges 23 ”särskilt utsatta områden”, dvs områden som kännetecknas av hög andel invandrare, kriminalitet och arbetslöshet. Enligt förslaget är gatunamnet Granatgatan ”direkt olämpligt i ett område med den problematik som finns vid Opaltorget”.

Gatorna i området är uppkallade efter olika ädelstenar. På fastighetskontoret befarar man dock att det idag beträffande Granatgatan inte längre är ädelstenen granat de flesta associerar till utan de handgranater som blivit allt vanligare bland de kriminella gängen.

I dokumentet där man förordar ett namnbyte menar kulturförvaltningen, utifrån fastighetskontorets bedömning, att namnet Granatgatan ”ger en negativ association i området” och anser att ”det är rimligt att överväga att ändra namnet Granatgatan till något mindre dubbeltydigt”.

Förslaget är att ersätta namnet med ”Zirkongatan”.