I oktober inleddes en polisutredning mot en anställd på en förskola i Ekerö kommun i Storstockholm efter misstankar om flera våldtäkter mot barn. Men föräldrarna fick inte veta vem den anställde var eller ens att det handlade om pedofila övergrepp. I stället fick man senare reda på det via media. Flera föräldrar är nu kritiska till hur kommunen lade locket på och valde att skydda den brottsmisstänkte anställde framför förskolebarnen.

Inte heller den övriga personalen på den aktuella barnstugan informerades av kommunen om att de hade en misstänkt pedofil mitt ibland sig. Först när lokaltidningen Mitti skrev om de misstänkta våldtäkterna mot barn blev anställda och föräldrar varse vad som pågick.

– Det var ett totalt mörker. Jag var i chocktillstånd, berättar en upprörd förälder som har barn på förskolan.

Det som sagts tidigare till föräldrar och personal var bara att det pågick en polisutredning mot en anställd, inte att misstankarna rörde våldtäkter mot barn. Senare kommunicerades att en anställd tagits ur tjänst men inte heller då fick övrig personal eller föräldrar någon information om vilka brottsmisstankar det handlade om.

Mörkläggningen fortsatte trots häktning

I mitten av november häktades den anställde, misstänkt för våldtäkt mot barn. Det innebar att förundersökningssekretessen beträffande vem som var misstänkt och för vad hävdes.

Nu fick personalen på förskolan klart för sig vad saken gällde. De vägrade dock, med hänvisning till påstådd tystnadsplikt, att berätta för föräldrarna vem som var misstänkt och för vad.

Oroliga föräldrar gick vidare till kommunen och krävde ett möte, men den begäran avslogs. Först i onsdags lyckades föräldrar få till stånd ett digitalt möte med företrädare för kommunen, men då hade de redan fått reda på vad som inträffat via media.

Flera våldtäkter mot barn på förskolan

Konkret rör det sig om tre fall av våldtäkt mot barn på den aktuella förskolan. Övergreppen ska ha skett under hösten i år. Personen är häktad, och nyligen omhäktad, på sannolika skäl, det vill säga den högre misstankegraden, men förnekar brott. Rättegångsdatum är preliminärt satt till mitten av december.

Kommunen och förskolans ledning försvarar att man hållit föräldrarna i okunnighet med att ”det är viktigt att värna de anställdas integritet”. Man hävdar också att det kunde ha försvårat polisens utredning om man sagt något till föräldrarna.

Föräldrar flyttar sin barn till annan omsorg

Flera föräldrar har nu valt att ta sina barn ur den aktuella förskolan och söka plats för dem på annan plats i barnomsorgen. Man känner efter mörkläggningen inte att man har förtroende för barnstugan ifråga.

Andra har valt att låta sina barn vara kvar – inte därför att de litar på förskolans ledning, utan därför att de är övertygade om att en sådan här händelse skulle mörkas också på andra förskolor.

– Personen som är misstänkt är inte kvar där. Jag är inte trygg alls, men jag skulle inte heller vara mer trygg med mitt barn på en annan förskola, säger en förälder som Mitti talat med.