Efter uppmärksammade olycksfall och ha sett hur elsparkcyklar förändrar stadsbilden beslöt Mölndal att avvisa elsparkcykelföretagens invit om att etablera sig i kommunen.

Det är Tekniska förvaltningen i Mölndal som i sin utredning kom fram till att kommunen i nuläget bör tacka nej till elsparkcykelföretagen. På måndagen valde Tekniska nämnden att följa förvaltningens rekommendation och röstade enhälligt nej.

LÄS ÄVEN: Elsparkcykeln – trendigt flyktfordon för kriminella, trafikfara för många andra

Bland de som röstade nej fanns Shahla Alamshahi (S), vice ordförande i nämnden.

– Jag har jobbat med trafiksäkerhet länge och kan se att det behövs tydligare regler för att använda elsparkcyklar. Jag hoppas att det kommer nya regler för det, men tills dess tycker jag att vi ska avvakta, säger hon till GT.

Risk för olyckor

Även Emma Sjögren, projektledare för hållbart resande i Mölndal stad, som varit med och tagit fram utredningen som nämnden grundar sitt beslut på anser att det behövs ytterligare erfarenheter och eventuella lagändringar innan kommunen bör tillåta elsparkcyklar. 

Enligt henne var risk för olyckor och andra kommuners svårigheter att hantera sparkcyklarna två faktorer som gjorde att förvaltningen landade i sin rekommendation.

– Vi har tittat på både fördelar och nackdelar och så som det är nu anser vi att nackdelarna är övervägande. Vi är inte negativt inställda till fordonet som sådant, utan vi vill ju att fler ska färdas hållbart. Men just nu sköts det inte på ett sätt som kommunerna önskar.

LÄS ÄVEN: Inga elsparkcyklar i Malmös ’no go-zoner’ – hot och vandalisering avskräcker företagen

 Tekniska förvaltningen vill dock se att frågan lyfts igen inom en snar framtid och redan till våren kan man komma att revidera sitt ställningstagande.