Energibolaget Kumbro Vind, som ägs av Örebro och Kumla kommuner, skulle bli en stor framgång var det tänkt. Facit ser väsentligt annorlunda ut.

Förnybar el från egna vindkraftverk” – så står det med stor rubrik på Kumbro Vinds webbplats. Strax nedanför kan man läsa att ”Örebro och Kumla kommuns verksamheter är självförsörjande på förnybar, egenägd el.” Men det stämmer inte.

Kumbro Vind AB skulle via sina vindkraftverk förse de båda kommunernas skolor, äldreboenden, gatubelysning, reningsverk med mera med billig till gratis el. Men när vädrets makter inte var på politikerna sida och blåsten uteblev tvingades bolaget i stället köpa upp el producerad med mer pålitliga kraftslag för att fullgöra sina åtaganden.

Efter att det blåst för lite och bolaget tvingats handla upp el på marknaden till de rådande höga elpriserna för att täcka bortfallet står man med ett ekonomiskt jätteunderskott på hela 50 miljoner kronor. Eftersom bolaget är kommunägt blir det skattebetalarna som får ta notan.

Redan förra året kunde ägarna konstatera att vindkraftssatsningen slagit fel. Då var förlusten 19 miljoner kronor. Ändå körde man på som vanligt och i år redovisas ett än större underskott på 25 miljoner kronor.

”Ägartillskott” när skattepengar får täcka förlusterna

Formellt ber bolaget nu om ett ”ägartillskott”. Men det är inte kommunpolitikerna som får ta ur egen ficka utan kommuninvånarnas plånböcker som får täcka upp.

Man inser samtidigt att 50 miljoner på ett bräde kan väcka ont blod bland väljarna. Förslaget till kommunstyrelsen är därför att skjuta till 20 miljoner skattekronor i ett första skede.

Politikerna har börjat få kalla fötter om att satsa på lokal vindkraft. Man vill avvakta och se hur nästa år avlöper ekonomiskt innan man öppnar den kommunala skattekistan för ytterligare mångmiljonbelopp.

Samnytt släppte förra året en granskning av vindkraftsindustrin. Du kan se den HÄR.