Det blir ingen naturskövling och stor vindkraftspark vid Tretjärnsberget i Köpings kommun – i varje fall inte så länge regeringen respekterar det kommunala vetot. På måndagen tog fullmäktige efter folkliga protester beslut om att stoppa planerna.

Missnöjet, vreden och frustrationen är stor på många håll i landet där stora naturområden förstörs när regeringens kritiserade energipolitik att växla från kärnkraft till vindkraft realiseras. I flera kommuner har medborgarna körts över men i Köping har en majoritet av politikerna valt att hörsamma protesterna.

Motståndet finns både bland vänster- och högersympatisörer i kommunen och de partier som kunnat enas om att säga nej till naturförstörande vindkraftsutbyggnad är Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet och Liberalerna. Beskedet kommuniceras i ett pressmeddelande på måndagen där man dock samtidigt säger sig vara införstådda med att också Köping ”måste ta sitt ansvar” för Sveriges framtida elproduktion.

I likhet med flera andra kommuner har den aviserade vindkraftsetableringen i Köping mött ett stort motstånd från de boende i närområdet till den planerade parken med vindsnurror och protestlistor med tusentals namnunderskrifter har överlämnats till kommunens politiker. Och efter massiv uppvaktning har invånarna förmått en majoritet av beslutsfattarna att lyssna.

Regeringen vill avskaffa kommunala vetorätten

Det finns idag inom ramen för det kommunala självstyret en vetorätt för kommuner att säga nej till invasiva vindkraftsparker. Den rödgröna regeringen tillsatte 2020 en utredning om att avskaffa den möjligheten, då den sätter käppar i hjulen för de nationella energipolitiska besluten. Det är oklart om man avser gå vidare med planerna nu när pådrivande Miljöpartiet lämnat regeringen.

Tidigare fanns en liknande vetorätt för kommuner att säga nej till ett större mottagande av migranter än man klarar att hantera. Den möjligheten avskaffades 2016 när det kommunala självstyret inskränktes med den så kallade bosättningslagen.

Se Samnytts dokumentär i tre delar om vindkraften i Sverige HÄR, HÄR och HÄR.

Läs alla artiklar på Samnytt om vindkraft HÄR.