På tisdagen träffar representanter för 19 kommuner civilminister Lena Micko (S) för att kräva ett stopp för så kallad social dumpning, där rikare kommuner påstås skicka vidare personer utan inkomster till mindre bemedlade glesbygdskommuner.

Av de 59 kommuner som tidigare svarat på en enkät från TT uppgav mer än 70 procent att de upplevt att socialt utsatta människor uppmuntrats eller till och med hänvisats att söka bostad hos dem i stället för hemkommunen. Bland landsbygds- eller glesbygdskommunerna är andelen ännu högre – 79 procent.

Bland de 19 kommunerna finns bland andra Hällefors.

– Jag hoppas att mötet kan bära med sig mycket och att man kommer lyssna på oss kommuner. Vårt krav är att regeringen tittar på det här och att de kommuner som satt det här i system tar sitt eget ansvar för sina egna medborgare, säger Annalena Järnberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Hällefors.

Enligt Ewa-Lena Johansson (S), som är kommunstyrelsens ordförande i Ljusnarsberg, kommer det krävas lagändringar för att komma tillrätta med problematiken.

– Personer som har olika problem både att anförskaffa bostad och behålla en bostad – eller när etableringsersättningen går ut – får hjälp av andra kommuner att flytta hit, säger hon till TT.

”Landet klyvs isär”

Kritik framförs även mot den så kallade anvisningslagen.

– Bostadsmarknaden fungerar inte och anvisningslagen är ett totalt luftslott som inte fungerar överhuvudtaget. Efter två år blir man utkastad, och så ser bostadscoacher till att du flyttar till en annan kommun, säger kommunalråd Patric Åberg (M) till TT och fortsätter:

– Ska det vara så att vissa kommuner ska bära det tunga ansvaret för social utsatta medan andra slipper undan? Vill vi inte ha det så måste vi jobba med andra modeller – typ ”social housing”. Annars blir det segregation på det både ena och andra hållet. Då klyvs landet isär.

Åberg har dock inga större förhoppningar på förändring då han menar att staten inte visat någon form av handlingskraft de senaste tio åren.