SÄNKTA FARTGRÄNSER Svenska kommuner väntar inte på en statlig utredning om hastighetsgränser i tätorterna. De sänker själva fartgränserna, trots att myndigheten Trafikanalys i oktober ska lämna ett förslag till regeringen. När det gäller tätorter innebär det att 50-gränsen försvinner och ersätts av 40 eller 30 km per timme.

– Vi tar bort 50 som bashastighet och går ner till 40, så 40 och 30 blir de hastigheter vi har i innerstaden. Sen finns det vissa trafikleder där det blir 60, så 70 försvinner också, säger Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén. till sr.se.

Han berättar att de redan genomfört förändringarna i tre stadsdelar, eller pilotområden. Det kommer sedan att ske successivt och beräknas ta ett par år att skylta om hela Stockholm, samtidigt som vissa trafiksäkerhetsåtgärder genomförs.

Brita Saxton som är generaldirektör för utredande myndigheten Trafikanalys uppger att förslaget antingen gäller generella hastighetssänkningar till 40 eller 30 eller om det ska finnas ett dynamiskt system.

Det är enligt henne möjligt att bashastigheter inte finns i framtiden, förutom en maxhastighet.

Tomas Eneroth är Sveriges nya infrastrukturminister. Han anser också att den högsta tillåtna hastigheten i tätort ska ner. Han menar att det är viktigt att vi förstår att hastighet dödar. Han vill se snabba insatser både när det gäller hastigheten och alkoholpåverkan i trafiken.