Länge har det spekulerats i effekterna av mobiltelefonins hälsorisker, och trots många varningar från forskare, har media varit sparsamma med att uppmärksamma de påstådda riskerna. I Ytterjärna kulturhus hölls ett föredrag med internationella forskare som varnade för effekterna som införandet av 5G kan innebära. Se video-reportage från konferensen nedan.

Flera forskare har länge upplevt att media och politiker inte tagit deras oro över den stigande graden av strålning på allvar. Som ett led i detta togs initiativ till 5G appel, som skrivits under av fler än 230 forskare från över fyrtio länder.

För att uppmärksamma detta arrangerade föreningen Vågbrytaren ett seminarium i Ytterjärna kulturhus under lördagen den 12 oktober. Seminariet gick under namnet ”5G eller inte 5G- finns det ett val?”.

Inbjudna var tre forskare som fick ge sin syn på situationen. En av dessa forskare var Igor Belyaev, som arbetar på Cancer Research Institute i Bratislava, Slovakien där han är chef för avdelningen för radiobiologi.

Han började redan 1986 studera biologiska hälsoeffekter av mikrovågor i Moskva vid Moscow Engineering Physics Institute. Senare arbetade han vid Stockholms universitet mellan 1994 och 2004. Belayev beskriver varför just vissa mikrovågsfrekvenser har en påverkan på levande celler.

– Det finns flera olika ämnen och komponenter i celler som är i dynamisk jämvikt och som oscillerar. Det finns spektrum av resonansfrekvenser som DNA eller dessa proteiner oscillerar i. När sedan mikrovågsfrekvenserna, som vi använder till mobiltelefoni- kommunikation, är detsamma som frekvensen på komponenterna i cellerna, då uppstår biologiska effekter.

Riskerna uppmärksammade i nästan 100 år
Redan på 1920- talet gjordes de första rapporterna som kom att sammanställas med efterkommande forskning fram till 1976 till en omfattande lista med mer än 2300 referenser. Denna omfattande lista kallades Glaserrapporten och överlämnades till den amerikanska flottans forskningsinstitut Naval Medical Research Institute.

Rapporten redovisade kort de effekter som uppstår vid kort exponering av radiofrekvent strålning och mikrovågor. Listan, som är mycket lång, beskriver problem med icke- termiska effekter som rapporterats vid långtidsexponering av skadlig strålning såsom huvudvärk, sömnlöshet, förändrad hjärtrytm, depression, impotens, yrsel, darrningar, minnesstörningar m.m.

Gränsvärde kritiseras
ICNIRP fastställde 1998 ett gränsvärde för mikrovågor och andra radiofrekventa fält, men detta gränsvärde skyddar enbart mot termiska effekter och alltså inte mot långtidsexponering eller några av de tidigare nämnda hälsotillstånden, enligt flera forskargrupper.

Detta inspirerade 29 forskare från tio länder att 2012 starta Bioinitiativgruppen. Bioinitiativgruppen har släppt en rapport vid namn Bioinitiativ rapporten med riktlinjer och gränsvärden som baseras på biologiska hälsoeffekter istället för enbart termiska.

Under helgens seminarium deltog även Lennart Hardell som är professor, forskare på cancer och tidigare överläkare vid Onkologiska Kliniken i Universitetssjukhuset Örebro. Han kritiserar politikernas ovilja att ta tag i frågan om skadlig strålning.

– Jag kontaktade Miljöpartiet för ca två år sedan och sa att vi gärna kommer en grupp forskare till riksdagshuset och berättar om det här. Han sa att det lät intressant och att han skulle förmedla kontakt, men sedan hörde vi ingenting mer. Politikerna har abdikerat helt i den här frågan, man kan förvänta sig mer, framförallt av Miljöpartiet.

SVT menar det raka motsatta
Den tredje talaren var Mikko Ahonen, som forskat i tio år inom det bioelektromagnetiska forskningsområdet.

– Det finns ett stort tryck på politikerna från lobbyorganisationer och pseudoskeptiska organisationer. Lobbyverksamheten har varit väldigt stark i nästan tjugo år, så politikerna har svårt att lyssna på grund av detta.

Samtidigt menar SVT det rakt motsatta. I en artikel nyligen skriver de att det ”finns inga vetenskapliga bevis för att 5G skulle vara farligt för hälsan”.

De intervjuar Maria Feychting, professor i epidemiologi vid Karolinska institutet, som menar att en ”majoritet” anser att det inte finns några hälsoeffekter.

– Majoriteten av forskare, institutioner som WHO, EU och nationella expertgrupper är överens om att det idag inte är fastslaget att det finns hälsoeffekter på de här låga exponeringsnivåerna, säger Maria Feychting, professor i epidemiologi vid Karolinska institutet till SVT.

Videoreportage från seminariet
I videoklippet nedan kan återfinns delas av Lennart Hardells föreläsning under helgens seminarium: