Trots att konkurssiffran för september var den näst värsta på 25 år har vi bara sett början på konkursvågen. Det tror Sofia Larsen, vd för Svensk Handel.

Skenande elräkningar, höjda räntor och snabbt stigande priser på flera insatsvaror kombinerat med att 50 procent av svenskarna uppger att de kommer att minska sin konsumtion under hösten skapar en svår situation för både stora och små företag.

Nu förbereder sig svenska handlare på tuffa höst- och vintermånader.

– Sex månader i rad har handlare inom parti, detalj och e-handeln flaggat för en pessimistisk framtidstro. Vi måste tyvärr också komma ihåg att vi befinner oss i början av konjunkturnedgången. Tuffare tider väntar för hela handeln, säger Sofia Larsen, vd för Svensk Handel, till Tidningen Näringslivet.

LÄS ÄVEN: Dieselpriset på ny rekordnivå efter höjning

Hon menar att situationen är oerhört allvarlig.

– Pandemiåren har tagit hårt på många handelsföretag och många har ännu inte återhämtat sig. Rådande läge där konsumenter håller hårdare i plånboken, samt den elkris vi nu ser skapar stora problem. Adderar man dessutom tioprocentiga hyresökningar är det uppenbart att stora delar av handeln riskerar att gå igenom ett stålbad, säger hon.

Bara början

Under september ökade antalet konkurser i detaljhandeln med 45 procent, men enligt Sofia Larsen har vi bara sett början på konkursvågen i handeln som befinner sig i stormens öga.

Enligt Konjunkturinstitutets senaste prognos kommer hög inflation och räntehöjningar leda till att Sverige går in i en djupare lågkonjunktur nästa år.

LÄS ÄVEN: Finanspolitiska rådet: Svenska hushåll kommer bli fattigare

Sofia Larsen efterlyser åtgärder.

– Många undrar över hur de ska kunna gå runt, med skenande elpriser och hyreshöjningar på horisonten. Svensk Handel vill se att ett högkostnadsskydd för el snabbt ska implementeras, och i hyresfrågan vill vi inte att inflationstoppar ska ligga till grund för permanenta hyresnivåer.