Från klimatalarmistiskt håll har det på senare tid hävdats att världshavens korallrev håller på att dö i en rasande fart. Men nu kommer uppgifter om att situationen kanske inte är så prekär som låtits påskina. Ett forskarteam som dykt ner till djuphavsreven utanför Galapagos rapporterar att detta ”kryllar av liv”.

På 600 meters djup hittade forskarteamets dykare rev fulla med bläckfisk, hummer och fisk. Man beskriver reven som i perfekt skick, något som indikerar att korallerna klarar de temperaturhöjningar det larmats om. Det rapporterar den vänsterorienterade brittiska tidningen The Guardian.

På det ställen där rev konstaterats vara i sämre kondition kan orsaken alltså vara en helt annan som inte har något med klimat att göra, exempelvis orelaterad försurning. Och även om havsvattnet vid ytan värms upp till en temperatur som inte är idealiska för koraller så förefaller den ökningen inte leta sig ned till de djup där reven finns.

Andra orsaker till skador på reven kan vara mänsklig påverkan genom intensiv dykning. Det aktuella forskningsteamet dök till delar av reven utanför Galapagos där ingen tidigare varit och kunde konstatera att reven här mår så bra som man kan förvänta sig. Man beskriver upplevelsen att ta del av all den rikedom på liv man fann som ”andlös”.

I stället för att fokusera på klimatförändringar kan det om man vill bevara reven vara väsentligt mer effektivt att i större utsträckning än idag freda reven från rekreationsdykning

Undersökts av forskningsteam i mini-ubåt

Forskningsteamet leds av Dr Michelle Taylor, marinbiolog på Essex University. Till sitt förfogande har man en miniubåt som medger nedstigning till hela 6 500 meters djup. Hon kommunicerar nu med Ecuador som Galapgos tillhör om att få till stånd en starkare fridlysning av rev.

– Det är uppmuntrande nyheter, utbrast landets miljöminister José Antonio Dávalos, som själv varit inne på samma linje redan innan Taylors team undersökt reven och redovisat sina fynd.

Ecuador samarbetar sedan tidigare med sina grannar i norr, Panama, Costa Rica och Colombia, om ett initiativ till en regional marinkorridor, syftande till att skydda och på ett ansvarsfullt bevara havet. the ocean.

Innan den nu aktuella upptäckten troddes Wellington-revet utanför Darwin Islands i den nordligaste delen av Galapagos-arkipelagen vara ett av få mer ytnära rev som överlevt den förödelse som ovädret El Niño orsakade 1982-83. De nya fynden visar att korallrev på större djup klarat sig oskadade och att det i varje fall inte finns anledning att tro att all rev ska duka under av klimatskäl.

Kan vara ett globalt fenomen

Forskarna har anledning att tro att det inte bara är vid Galapagos som djuphavsreven klarar sig bra, utan att detta är något som gäller globalt. Dr Taylor flaggar för att man kan komma att inventera fler sådana rev framöver för att se hur de klarar den påstådda klimatkrisen.

Det kan ge en ökad förståelse för vilka effekter – om några – klimatförändringarna har på rev, fiskbestånd och annat. Det man i stället kanske behöver göra i ökad omfattning är att skydda mer av havsarealerna från andra former av mänsklig påverkan, något som det redan finns åtaganden om att göra – fram till år 2030 ska enligt en överenskommelse kallad Global Ocean Alliance 30×30 minst 30 procent av världshaven fredas.