En tidigare tillståndsgiven manifestation från den islamkritiska organisationen Sian som skulle ha genomförts på fredagen utanför Turkiets ambassad i Oslo stoppas nu i sista stund. I likhet med Rasmus Paludan i Sverige skulle ett exemplar av Koranen eldas upp men den norska polisen gör bedömningen att detta skulle reta upp muslimer till en nivå där myndigheten inte kan garantera demonstranternas säkerhet.

Beskedet att manifestationen stoppas kommunicerades av polisinspektör Martin Strand i Oslo polisdistrikt i ett uttalande till den norska statstelevisionen NRK.

Strand betonar samtidigt att det fortfarande är lagligt att bränna Koranen i Norge och att beslutet endast tas med hänsyn till hotbild och säkerhetsskäl och inte ska uppfattas som att man viker ned sig för Turkiets påtryckningar.

På torsdagen kallades Norges ambassadör i Turkiet upp till regeringen efter att den fått information om den förestående demonstrationen. Man krävde att den stoppades. Men det ska alltså inte ha påverkat beslutet att riva tillståndet för demonstrationen.

Undfallande uttalande från norska UD

Norska UD har i likhet med myndigheter och politiker i Sverige fått kritik för att man inte fullt ut ställer sig bakom landets grundlagar. I stället kommuniceras en hållning där regeringen tar avstånd men säger sig inte kunna agera därför att man är bakbundna av norska lag

Vår ambassadör påpekade att yttrandefriheten är inskriven i grundlagen i Norge, och att de norska myndigheterna varken stöder eller ställer sig bakom den aviserade demonstrationen”, skriver norska UD i ett uttalande.

Norge är redan med i Nato och regeringen där behöver inte ta hänsyn till vad den turkiska regeringen tycker på samma sätt som den svenska där en anslutning till militäralliansen står och faller med Turkiets godkännande.

Ökad risk för muslimska terrordåd i Sverige

Den norska polisen kan i sitt beslut att stoppa manifestationen ha tagit intryck av svenska Säpos bedömning att det muslimska terrorhotet ökat här efter att advokaten, partiledaren och den islamkritiske yttrandefrihetsaktivisten bränt en medhavd koran utanför Turkiets ambassad i Stockholm.

Formellt har den redan sedan tidigare förhöjda terrorhotsnivån inte höjts men Säkerhetspolisen och Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) varnar för att Sverige i den muslimska världen nu pekas ut som ett legitimt mål för terrorattacker och kallar Paludans koranbränning och en kurdisk organisations hängning av en Erdogan-docka för ”hotdrivande”.

– Vi noterar att ett större antal våldsbejakande budskap varit aktiva och synliga nu, säger MPF:s operative chef Mikael Tofvesson.

Han får medhåll från Säpos presstalesperson Fredrik Hultgren-Friberg:

– Vi kan konstatera att den situation som råder efter den senaste tidens händelser är problematisk och kan vara hotdrivande.

2 000 terrorkapabla muslimer på Säpos lista

Enligt Säpo finns i Sverige runt 2 000 muslimer som bedöms vara våldsbejakande extremister och kapabla att begå terrordåd i sin religions namn. Två av tre på Säpos lista är islamextremister medan bekännare till övriga våldsbejakande ideologier på höger- och vänsterkanten får dela på den återstående terdjedelen

En betydligt större andel av invandrade muslimer än de som befaras aktivt begå terrordåd stödjer den sortens våldshandlingar. Forskning visar också att den andelen, tvärtemot vad man förväntat sig, är större bland andra generationens muslimska migranter än första.