➤ 2006 sökte 1 684 personer vård för hiv-relaterade sjukdomar. 2016 hade antalet stigit till 6 273 – en ökning med nästan 400 procent.

Enligt Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten beror utvecklingen till stora delar på migrantströmmen från länder där hiv är ett större problem.

– Det är fler och fler som lever med hiv, eftersom man inte längre dör i aids, tillägger han.

Folkhälsomyndighetens siffror visar att antalet nya fall låg på en relativt konstant nivå från slutet av 1980-talet fram till några år in på 2000-talet, då ca 300 nya fall årligen inrapporterades. Sedan skedde en successiv ökning.

2011 hade 74 procent av de nya fallen smittats utomlands och av dessa var 84 procent utrikes födda. Av de utlandsfödda hade drygt hälften kommit till Sverige under 2011 och 80 procent 2009 eller senare.

2015 kunde man konstatera att under den senaste femårsperioden hade i medeltal 455 nya fall rapporterats varje år och av dem var cirka 80 procent utlandsfödda varav en stor andel smittats innan de kommit till Sverige.